Spar på arrogance

Det er beskæmmende, når politikere ikke holder sig til sagen, men skal prøve at puste sig op ved at tale ned til andre med arrogante formuleringer.

Jeg er bestemt ikke nærtagende, men Torsten Schacks eksempler (2.2) synes jeg er ærgerlige på Venstres vegne. Det er fint at argumentere imod politisk påtale, men det er klædeligt, hvis man fastholder saglighed. Følgende eksempler på arrogante formuleringer uden sagligt politisk indhold er fra samme indlæg: "Enhver med en smule økonomisk indsigt ved. ", "Det havde jeg i min naivitet forventet at et fremtrædende socialdemokratisk byrådsmedlem var klar over.", "Når det - så åbenbart - ikke er tilfældet. ", "Jeg ved godt, at socialdemokrater har det svært med, at VK-regeringen løser centrale økonomiske problemer og politiske udfordringer, som Socialdemokratiet aldrig har været i stand til at løse.", "Og lad mig endelig forklare skattereformen for det så aggressive socialdemokratiske byrådsmedlem. ", ". og det (konkurrenceevnen, min tilføjelse) har Socialdemokratiet valgt som sin fornemste opgave at bekæmpe.", " Ja jeg ved godt at fakta er ilde hørt hos Socialdemokratiet.", "Endnu et eksempel på Socialdemokratiets hykleri", "Det tror jeg i al beskedenhed at ... er fuldt ud klar over." " Derfor er min skuffelse så meget desto større...". Jeg undlader at bringe endnu flere eksempler. Det rækker så rigeligt til at illustrere, hvor arrogant Torsten Schack fører sig frem. Jeg lytter gerne til (og læser) politiske syns punkter, som udtrykker en helt anden opfattelse af og grundholdning til samfundet. Vi kan jo blive klogere af at lytte til hinanden. Men det fordrer en fordomsfri og saglig debat. I Venstre må det også vække eftertanke, at et forholdsvis ungt medlem af Folketinget skal puste sig op på den måde. Jeg vil gerne bede Torsten Schack dokumentere sine udsagn om at: "Skattereformen sikrer, at der er 5,5 mia. kr. ekstra i de offentlige kasser, fordi danskerne vil arbejde mere med skattereformen". Det må jo forstås som 5,5 mia. ud over de milliarder der bliver givet skattelettelser for? Torsten Schack oplyser ikke hvor mange milliarder skattelettelserne udgør. Og hvis skattelettelser giver ekstra milliarder i de offentlige kasser, skulle man så ikke give nogle større skattelettelser, når det nu er så god en samfundsforretning? Kunne det ikke tænkes, at nogen vil arbejde mindre, når de nu kan tjene det samme ved at betale lavere skat? Det er jo en ganske bestemt ideologi der siger, at alle mennesker har som det største mål at tjene penge. Der er faktisk andre ideologier og værdinormer i verden. Der er faktisk mennesker som udfører masser af arbejde ganske gratis, - af ren og skær interesse og virkelyst! Og den arrogante formulering om, at Socialdemokratiet har gjort det til sin fornemste opgave at ødelægge erhvervslivets konkurrenceevne siger jo en del om Torsten Schacks usaglige forhold til sine politiske konkurrenter. Men det er rigtigt, at socialdemokrater ikke tror lige så meget på det frie (finans)marked som Torsten Schack gør! Og finanskrisen, som samfundet i fællesskab har måttet afbøde, er jo et godt argument for ikke at have overdreven tiltro til ansvarsløs kapitalgymnastik! Vi socialdemokrater har derimod krav om større social- og samfundsmæssig ansvarlighed, også i erhvervs og finansverdenen. I USA, som jo ellers har været forbillede for Venstre, er man jo også ved at nå til erkendelsen af markedernes begrænsning! Jeg ser frem til et sagligt og fordomsfrit svar fra Torsten Schack.