Forsikringsvirksomhed

Spar på rosen

Socialdemokraternes Bjarne Laustsen (BL) roser 19.7. fagbevægelsen og oppositionen for den nye erstatningsansvarslov, Folketinget vedtog før sommerferien.

Og godt er det, at der fremover kommer ensartede erstatninger, uanset om ulykken sker på job eller i fritiden. Så langt er vi enige. Men BL bør ikke være alt for glad for resultatet. For den ændrede lov løser på ingen måde det, der med vores øjne er et hovedproblem - nemlig de meget lange og opslidende sagsbehandlingsforløb i disse personskadesager. Forsikringsselskaberne vurderer, at sagerne typisk løber op i flere år. De sager, som skal forbi Arbejdsskadestyrelsen, en domstol og Retslægerådet strækker sig gerne i op til 4-5 år. I bedste fald ændrer den nye lov ingenting. I værste fald trækkes behandlingsforløbet endnu længere ud. Det betyder, at resurserne i dag i høj grad går til at dække udgifter til advokater, myndigheder og retssager. Vi så hellere, at pengene snarere kom de skadelidte direkte til gode. Forsikring & Pension har åbent kæmpet for en ny lov, der kunne bidrage til at løse problemet. Udfordringen er at finde et system, der giver alle parter de rigtige incitamenter til at få afsluttet sagerne. I dag har den skadelidte godt bistået af advokater og rådgivere ofte et økonomisk incitament til at blive længst mulig på midlertidig erstatningsydelse. Et eksempel: En medarbejder kommer til skade i arbejdstiden. Ansvarsforsikringsselskabet skønner efter et halvt år erhvervsevnetabet til 60 procent. Den varige erstatning afventer Arbejdsskadestyrelsen. Hvis skadelidte kan se, at sagen lander med mindre end de 60 procent, er det økonomiske incitament til at få afsluttet sagen væk. Det bidrager til meget lange og opslidende sagsbehandlingsforløb. Vi diskuterer gerne niveauer for erstatning. Forsikringsbranchen arbejder ikke - og har aldrig gjort det - for at spare på erstatningsudgifterne til skade for de mennesker, der kommer galt af sted. Vælger politikerne højere erstatninger, vil det ganske enkelt afspejle sig i prisen på forsikringerne. Men der er ingen grund til at rose det meningsløse spild af menneskelige resurser og penge, som sker i det eksisterende system. At knække denne nød burde optage BL og oppositionen. Forsikringsbranchen har ikke facit, men vil konstruktivt gå i dialog med alle parter på området - styrelse, kommuner, fagbevægelse, advokater og politikere - for at se, om vi i fællesskab kan finde frem til konkrete tiltag, der kan føre til kortere sagsbehandlingsforløb. Resultatet skal naturligvis være fornuftigt for de skadelidte. Vi lytter gerne til alle forslag - og har BL bud på løsninger, er han mere end velkommen.

Breaking
Politi undersøger mistænkeligt dødsfald - en anholdt
Luk