Hospitaler

Spar på sygehuse

Natten til fredag (8.12.) traf EU-landene i næsten fællig en aftale om en europagt. Dog var England ikke med. Aftalen gælder for såvel selve Eurolandene som for de lande, der ikke deltager i Eurosamarbejdet.

Det betyder, at Danmark sidder med ro udfordringer. Danmark er ikke med i euroen, men er tilknyttet den, som en del af vor fastkurspolitik, fordi vi har en undtagelse fra EU-samarbejdet på dette område. Hvad angår europagten, ligger det sådan, at man endnu ikke kender indholdet af den, men det vides allerede nu, at deltagerne kan tilslutte sig helt eller delvist, hvad Danmark må nøjes med som følge af euro-undtagelsen. Derfor skal der findes en tilknytningsform, som gør den politisk spiselig i Danmark, og som kan aftales med EU. Det har givet meget besvær med den politiske dagsorden, fordi ganske mange ville lave et "big-bang" i forhold til EU gennem afskaffelse af alle forbeholdene og tilslutning til euro-pagten, men når den siddende regering ikke vil det så, bliver det ikke til noget, selv om det ville have været den helt rene lære. Resultatet bliver fortsat Euroforbehold med en kronetilslutning omkring Euroen og en form for tilslutning til euro-pagten. Det vil kræve finanspolitiske stramninger. Disse besparelser sætter ind allerede i 2012. Hvor finder man dem? Ikke på kontoen renoveringer af skoler og andre institutioner - (regeringens kick-startprogram for 2012). Derfor bliver det nødvendigt at finde noget andet. Min vurdering er, at det sted, hvor der er mest at hente er på de enorme sygehusinvesteringer, for her har man nogle sygehuse rundt omkring, som kan fungere nogle år endnu, selv om det ikke er topmoderne. Hvis det sker, må det ske efter recepten fred og forcerer investeringerne i de tre universitetshospitaler. Gennemfør straks en udsættelse og granskning af mange af de planlagte akutsygehuse og andre sygehuse i den hensigt at finde frem til, om teknologien kan føre til gunstige planændringer i årene der kommer, hvis vi skal kunne fungere ordentligt i Europagten. For det er målet!