Spar penge - bevar Skelund Skole!

LÆSERDEBAT

Borgmester i Mariagerfjord Kommune H.C. Maarup sagde til borgermødet I Skelund før nytår, at skolestrukturdebatten ikke handler om at spare penge. Borgmesteren holder sit ord ved at prioritere tryghed for vores børn, nærmiljø, skolefaglighed, indlæring, sociale netværk og trivsel naturligvis alt sammen set i et økonomisk ansvarligt lys. Hvis der samtidig kan spares penge, gør det vel ikke noget? Efter min bedste overbevisning kommer hverken børnenes ve og vel eller borgernes ønsker til udtryk i de administrativt simple løsningsforlag udarbejdet af kommunens embedsmænd. Jeg ønsker hermed at udtrykke min uforbeholdne opbakning til Skelund Sogneskole, ledelse og underviserteam samt deres håndtering af ovennævnte værdier, (inklusiv det med pengene). Jeg støtter skolebestyrelsens initiativ til en fjerde løsningsmodel, der tager udgangspunkt i den nuværende model for skolen. Det er klart, at hvis 28 i klassen er målet, så taber Skelund skole med sine sølle 18,6. Jeg vil dog hævde, at det med 28 i klassen er eleverne der taber, og det gælder såvel den stille pige som den urolige dreng. Vi har i vores familie følt os i trygge hænder med et velorganiseret samarbejde imellem børnehave og skole. En børnehaveklasse med fokus på forældresamarbejde, introduktion til det faglige og stærk opmærksomhed på det sociale. En skole hvor alle kender alle, og hvor 6. klassevenner er uvurderlige støtter og rollemodeller for de små såvel i det faglige samarbejde, som i skolegården. (Det borgerlige forslag om opdelte skoler med hhv., 0.-3. og 4.-9. kl. er udtryk for manglende forståelse for den positive synergieffekt det giver på skolen, at der dels er ældre søskende, men også andre større børn at spejle sig i.) Lad os dog holde fast i det, der virker og ændre der, hvor der er behov! Med ønsket om en fortsat god debat og lydhøre politikere.