Spar selv op

Kære Ole Michaelsen, du efterlyser (6.1.) et sagligt svar.

Når jeg siger, at folkepensionen er overflødig, kommer det sig af, at en undersøgelse, som ATP har lavet, viser, at otte ud af ti etniske danskere har en pensionsopsparing udover ATP og folkepensionen. Vi må indse, at folk i højere grad sparer op selv – folket ønsker ikke længere staten som formidler af deres pensionsopsparing. De ønsker at gøre det selv, og det er med fuld forståelse fra min side af, man vil naturligvis gerne selv bestemme over sine egne penge, og ikke lade staten gøre dette. Jeg anerkender naturligvis, at folkepensionen ikke bør afskaffes foreløbig. Heller ikke om 10 år eller 20 år, men om 30 eller 40 år vil de sidste af den generation, der ikke har været på arbejdsmarkedet, sandsynligvis ikke være blandt os mere, og der vil være de danskere tilbage, der er opvokset med forestillingen om, at vi skal spare op selv, og ikke lade staten gøre dette for os. Jo, vist skal de belønnes – men faktum er, at de blot lader staten styre deres pension, og at de ikke selv gør det. Det ville i min optik være en større belønning at lade befolkningen selv råde over sin pension. Mark Durhuus medlem af Venstres Ungdom, Bragesvej 11, 9800 Hjørring markjohannesd@gmail.com