Spar tid med elektronisk underskrift

En stor reklamekampagne skal lokke danskerne til at underskrive sig elektronisk på internet. En såkaldt digital signatur kan gøre livet lettere for både borgere og den offentlige sektor, ikke mindst sundhedsvæsnet, men anvendelsesmulighederne er

Telefonen dutter optaget hos lægen, der er kø på skatteforvaltningen, eller der er langt at køre til rådhuset efter en lille blanket. Mange af den slags irriterende problemer kan løses ved at få en elektronisk underskrift - en såkaldt digital signatur. Få klik på computeren og en digital signatur giver adgang til sikkert og let kommunikation over nettet. Endnu tøver danskerne dog med at tage signaturen til sig. Det er Videnskabsministeriet, der har fået udviklet den digitale signatur i samarbejde med teleselskabet TDC, som en fælles standard for sikker kommunikation på Internettet. Og med en digital signatur, som er ganske gratis, kan vi hjemme fra vores egen computer udfylde, signere og sende flyttemeddelelse og andre elektroniske blanketter til kommunen, og vi kan bestille tid hos vores læge - forudsat at denne også er koblet på systemet. Samtidig fungerer signaturen som adgangskode til at læse de oplysninger, en række offentlige myndigheder har om os. Signaturen indebærer desuden, at vi kan maile følsomme personoplysninger til virksomheder og offentlige myndigheder, eksempelvis kommunerne, uden at frygte, at oplysningerne læses af andre. Den digitale signatur gør nemlig e-post meget mere sikker, fordi kun den rigtige modtager kan åbne og læse den. E-posten krypteres, det vil sige sendes i en slags kode. Datatilsynet har sagt god for den digitale signatur, som Videnskabsministeriet om få uger gennemfører et reklamefremstød for. Med brug af signaturen kan borgerne trygt sende oplysninger til myndighederne, og myndighederne kan trygt sende meddelelser den modsatte vej. Service hele døgnet Ifølge chefkonsulent i Videnskabsministeriet, Palle H. Sørensen, er den digitale signatur en enestående løsning, som kan give borgerne sikker og let adgang til service via nettet 24 timer i døgnet. - Den digitale signatur giver mulighed for at yde service til borgeren, akkurat når borgerne har brug for det. Brugeren kan nøjes med at huske én kode, og sikkerheden er i top, siger Palle H. Sørensen. Signaturen kan bruges af både borgere, myndigheder og virksomheder, men foreløbig er det især offentlige myndigheder, der har givet sig i kast med systemet, og de er heller ikke så mange endnu. TDC har forpligtet sig til inden 19. juni at skaffe 350.000 brugere af den digitale signatur, og om to år skal antallet af borgere, virksomheder og offentlige kontorer med digital signatur have rundet en million. Foreløbig er der dog kun udstedt 140.000 digitale signaturer, men Palle H. Sørensen forventer, at interessen for signaturen vil vokse støt, efterhånden som den digitale signatur giver adgang til flere tjenester, der gør livet lettere for borgerne. Patienter får indsigt Et af de områder, hvor signaturen, ifølge Palle H. Sørensen, kan give store fordele for borgerne er sundhedsområdet. Sundhedsvæsenet arbejder på højtryk på at udnytte den digitale signaturs muligheder, og at de er store, mener også Morten Elbæk Petersen, direktør for den offentlige sundhedsportal www.sundhed.dk. Portalen blev etableret sidste år af Amtsrådsforeningen, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Hovedstadens sygehusfællesskab, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune, og siden er også Danmarks Apotekerforening trådt ind i samarbejdet om portalen, der skal udvikles til både online-værktøj for de 150.000 ansatte i sundhedsvæsnet og formidler af information og online-services til brugere af sundhedsvæsnet, og den digitale signatur bliver nøglen til alle portalens mange informationer. Om et par måneder kan alle borgere logge ind på www.sundhed.dk med deres personlige digitale signatur og se, hvor meget medicin de kar købt med tilskud fra den offentlige sygesikring. Den digitale signatur vil også kunne bruges til at logge ind hos den praktiserende læge og få en tid eller konsultation per e-post, hvis ellers lægen udbyder disse services, og den praktiserende læge vil via sin digitale signatur også kunne hente prøveresultater og andre kliniske data om sine patienter. Ambitionen er, at få halvdelen af landets praktiserende læger til at bruge digital signatur i løbet af i år, oplyser Morten Elbæk Petersen. Inden oktober vil den læge, der har patienten i behandling, apoteker og borgerne efter planen også få adgang til den enkelte borgers personlige medicinprofil ved at logge ind på sundhedsportalen med digital signatur. Og på sigt skal sygehusene også kobles på, så personale på sygehusene via digital signatur kan læse patienternes journaler fra tidligere behandlingsforløb og få on-line adgang til Landspatientregisteret, der rummer oplysninger om alle indlæggelser og diagnoser for den enkelte patient. Dette vil dog kræve en lovændring, og der vil gå nogle år, før det er gennemført fuldt ud. Den enkelte patient får med digital signatur adgang til alle de samme oplysninger og kan samtidig følge med i, hvem der tidligere har haft fat i deres journal. Direktøren for Sundhed.dk forudser, at udviklingen vil med føre en mere effektiv og gennemskuelig sundhedssektor med mere krævende patienter. - Det vil spare mange ressourcer, at der ikke skal indtastes de samme oplysninger og oprettes en ny journal, hver gang patienten starter behandling et nyt sted. Samtidig får borgerne langt større viden om deres egne patientdata, og det vil måske betyde mere engagerede og spørgelystne patienter, siger Morten Elbæk Petersen. Mange kommuner med Mere end 100 kommuner har også taget den digitale signatur til sig. Blandt den er Helsingør og Odder. Her kan borgerne maile fortrolige meddelelse til blandt andet skatteafdelingen, sagsbehandler eller folkeregistret ved hjælp af digital signatur, og kommunen kan svare via mail. Det har hidtil ikke været muligt, da almindelig mail uden digital signatur ifølge persondataloven ikke er tilstrækkelig sikker til, at offentlige myndigheder må benytte det i kontakten med borgerne. Virksomheder kan via signaturen også lave indberetninger til kommunen elektronisk, og borgerne kan via nettet ansøge deres kommune om blandt andet begravelseshjælp, børnetilskud, folkepension, navne- og adressebeskyttelse eller melde flytning til folkeregistret. Allerede i dag har alle kommunerne en række selvbetjeningsløsninger gennem portalen netborger.dk, hvor borgerne kan logge på med digital signatur, og chefkonsulent i KL, Jakob Harder, forventer, at alle kommuner inden februar næste år også vil være gearet til at lade borgerne maile sikkert til kommunen med digital signatur. Han har dog ikke konstateret den helt store interesse blandt borgerne for at kaste sig over kommunal selvbetjening via nettet og digital signatur. - Man kan sige, at det bider sig selv i halen. Fordi der ikke er mange borgere, der bruger den digitale signatur, er der ikke mange funktioner tilsluttet - og når der ikke er mange funktioner, er der ikke mange borgere med. I en ganske lang årrække vil det være et supplement til de traditionelle måder at kommunikere med sin kommunale forvaltning, nemlig ved at ringe, skrive eller møde op, men det er da smart, at man ikke behøver at gå på rådhuset efter en flytteblanket, og på sigt kan det give en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne i den offentlige sektor, siger Jakob Harder. Lettere at søge ind på studier Digital signatur letter også ansøgningsproceduren for unge, der vil ind på en videregående uddannelser. For første gang kan man i år søge ind på via optagelsesportalen www.optagelse.dk, hvor ansøgere med studentereksamen, hf, hhx og htx ved at bruge deres digitale signatur slipper for at skulle medsende kopier af deres eksamensbeviser, hvis de søger ind på grundlag af deres eksamenskarakterer alene. Fra næste år udvides ordningen, så det også bliver muligt for grundskolerne at tilmelde elever til ungdomsuddannelserne via optagelsesportalen ved hjælp af skolens digitale signatur. - Fidusen ved den digitale signatur er, at den gør det lettere at søge optagelse. Mange ansøgere slipper for at udfylde papirskemaer og kopiere og indsende eksamensbeviser, og de videregående uddannelser er fri for at indtaste ansøgernes data, siger Steffen Jensen, kontorchef i Undervisningsministeriet. Han understeger, at den nye, lettere ansøgningsadgang kun fungerer i forhold til de uddannelsesinstitutioner, der har tilsluttet sig ordningen - ansøgere kan se en liste på portalen. Det er også en forudsætning, at gymnasiet eller handelsskolen husker at indberette elevernes eksamensbeviser. Nogle ansøgere vil derfor fortsat skulle sende deres ansøgning med posten på gammeldags manér. Også hos ToldSkat, i SU-styrelsen, på Studielaan.dk og hos Feriekonto kan borgerne logge ind med digital signatur. En række pensionsselskaber har også taget den digitale signatur til sig. Herunder ATP, B&A Pension, HTS Pension, Industriens Pension og PKS Pension. Hos de store pensionsselskaber har kunderne ikke mulighed for at bruge digital signatur, og man kan generelt heller ikke bruge en digital signatur til at logge på sin netbank. Pengeinstitutterne har valgt at holde sig til deres egne netbank-løsninger, selvom Videnskabsministeriet forsøgte at få pengeinstitutterne til at gå med i udviklingen af den digitale signatur. Så indtil videre er vi altså fortsat nødt til at huske mere end én adgangskode.