EMNER

Spar timer - følg lovgivningen

GOLFBANE:Desværre har læserbrevskriveren i NORDJYSKE, Ove Jacobsen ret i, at byggesagsbehandling har en slingrekurs i Mariagerfjord Kommune, og vel at mærke en kurs, som er til stor undren for rigtig mange borgere. Når der tales og gøres så meget for at spare på det kommunale budget, ville intet da være mere oplagt end at spare på timer i den tilsyneladende overbebyrdede forvaltnings sagsbehandling ved ganske enkelt at følge lovgivningen. Ikke at kommunen skal være regid og krampagtigt holde fast på hver eneste lille paragraf. Men når dispensationer så helt tydeligt for enhver går ud over naboer, det være sig golfnaboer, som parcelhushave-naboer, og sagerne blot drejer sig om at tilfredsstille "pengefolk", og ikke almenvellet, så er det helt utilstedeligt, at kommunen forholder sig, som den gør og giver den ene dispensation efter den anden. Og nu også i Strandvejssagerne i Hobro oven i købet behandler borgerne vidt forskelligt fra den ene parcel til den anden. Lad os da få en nærmere forklaring på dette? Hvis man ikke har love, vedtægter, og vilkår for at overholde disse, hvad har man dem så for? Hvis embedsmændene ikke kender lovene fuldt ud, må der foranstaltes efteruddannelse.