Redningsvæsen

Spare-krav vil punktere lægebil

FREDERIKSHAVN:De to lægeambulancer i Frederikshavn frygter en kuldsejling, hvis sygehusets traumeberedskab fjernes. Frygten er særlig akut i disse dage, hvor Nordjyllands Amt skal finde besparelser på budgettet - også den del, der har med sygehusvæsenet at gøre. Et af de forslag, der er på tale, er at samle fødeafdelingerne i Hjørring - med andre ord den gamle ide fra sidste år om at drosle helt ned for fødende i Frederikshavn. En sammenlægning af fødslerne vil betyde, at man uden videre kan reducere anæstesi-vagtdækningen og dermed fjernes underlaget totalt under det beredskab, der tager sig af kvæstede personer. Overlæge Bjarne Møller, Flådestation Frederikshavn, er ikke i tvivl om, at en fjernelse af beredskabet vil kvæste lægeambulance-projektet i Frederikshavn. Han henviser til det forhold, at lægeambulancen skal forcere langt flere kilometer dagligt, og at det givet vil udhule muligheden for at holde hjulene igang i det for amtet ekstremt driftbillige beredskab. Frygten er, at de mange ekstra kilometer vil føre til et direkte stop for Flådestation Frederikshavns venlige udlån af fagpersonel til lægeambulancerne. Flådens personale har nemlig også mange andre gøremål - og hvis timerne bare ender med at være landevejstrilleri, vil kassen og personalenormeringen formentligt igen ende bag flådens hegn.