Børnepasning

Spare-proces fører til mistro

SF'er: Arbejdet kan vise sig at være spildt

FREDERIKSHAVN:Den bundne budgetopgave, de politiske udvalg i Frederikshavn har givet sig selv, er en opgave, der giver hovedbrud uden nødvendigvis at være begrundet i et virkeligt sparebehov. Og derfor bør politikerne i Frederikshavn overveje om, man ikke fremover skal vælge en anden form. Det mener formanden for Børne- og Ungdomsudvalget, Paul Rode Andersen, som sammen med sine udvalgsmedlemmer netop har gennemgået næste års budgetter med lup for at skære tre procent af driften. - Da vi satte os målet med en omstillingsblok på tre procent for hvert forvaltningsområde kendte vi ikke regnskabet for 2002 samtidigt med, at aftalen mellem kommunerne og regeringen for næste års vilkår ikke var aftalt. - Det betyder, at vi har planlagt i blinde, og at virkeligheden dermed reelt kan overhale os, så vi helt slipper for at skulle spare. - Det ville være en tilfredstillende udgang, men det ændrer ikke ved det spildte arbejde og den trælse budgetproces vi har været igennem, hvor der er blevet skabt en mistro, det kan være svært at komme af med igen, siger udvalgsformanden. Ingen skal være i tvivl om, at sparekravet bestemt ikke er groet i SF'erens have. Men han undrer sig over, at dem, der politisk repræsenterer de samme farver som regeringen, kan hoppe i stolen over konsekvenserne af sparekravene. - Jeg mener ganske enkelt at kæden hopper af for disse mennesker. De burde have forudset, at et krav om nul-skat ville medføre voldsomme besparelser, siger Paul Rode Andersen. Børne- og Ungdomsudvalget har dog løst opgaven, og Paul Rode Andersen tror at der vil være enighed om at søge at imødegå sparekravene fra alle udvalgets medlemmer. - Vi har valgt at prioritere vores omstillingsblokke i tre grupper. En gruppe, som vi nødig vil spare. En gruppe som vi endnu nødigere vil spare og endelig en gruppe, som vi nødigst vil røre ved. I første gruppe finder vil 400.000 kroner på den pædagogiske grunduddannelse. 70.000 kroner i driftsbesparelser på dagplejen, En nedsat bevilling på øvrig tid på undervisningsområdet på på 400.000 kroner. Takstforhøjelser i skolefritidsordningerne på 250.000 kroner. En 250.000 krones besparelse på skolernes rengøring og endelig 250.000 kroner fundet i besparelse på de tekniske servicelederes konto. Alt i alt over 1,6 millioner kroner svarende til omkring i en trediedel af den samlede besparelser. Skolepatruljeturen på 100.000 kroenr vil udvalget meget nødigt pille ved - og ligeså de frie pladser i skolefritidsordningerne. - Men vi har i enighed udpeget områderne - og håber på at det bliver ved det, fordi økonomien alligevel er sådan, at vi slipper for at skulle igang med besparelserne, siger Paul Rode Andernsen.