Skolevæsen

Sparebudget

Budget 2003 betyder uændret skatteprocent på 20,5 og uændret grundskyldspromille på 15. Der er tale om et sparebudget, hvor der de fleste områder af det kommunale system er skåret ned med tre procent, og bortset fra lønområdet tilpasses budgettet ikke prisudviklingen. Tabere er blandt andre turistforeningen, der må af med turistchef Søren Westergaard. Folkeskolen skal på årsplan spare 2,4 mio. kr. svarende til otte lærerstillinger. Der sker omlægninger i centraladministrationen, som må af med fem ud af cirka 100 stillinger. Børnepasningsområdet mister 1,1 mio. kr., og Sct. Georgsgårdens klub flytter til Nordre Skole. Plejehjemmene Solgaven og Toftegården mister til sammen 440.000 kr. svarende til ca. to stillinger. På anlægssiden bremses tempoet for renovering af skolerne op. Onsild IF får en halv mio. kr. til et nyt klubhus. Hele byrådet undtagen Svend Nielsen (UP) står bag budgettet.