Skolevæsen

Sparede en million i minuttet

Alle i Mariagerfjord Byråd minus Dansk Folkeparti stemte for sparekataloget, og det betyder store serviceforringelser

Der blev ikke serveret sprøde og varme hveder, men derimod en knastør anretning i form af et omfattende sparekatalog, da Mariagerfjord Byråd itirsdag aften var samlet til møde. Det blev der tygget på godt og grundigt, og efter en god halv times tid var det hele fortæret. Besparelsen på godt 30 mio. kr. var i hus - altså en gevinst på omkring en million kroner i minuttet. Men det er nok også det bedste, der kan siges om det. Bordet rundt var der i byrådssalen bred enighed om, at det er noget skidt, at man så tidligt på året er nødt til at åbne budget 2010 for at få økonomien til at hænge sammen. - Det er en kedelig affære, og det er med til at skabe mismod, sammenfattede borgmester H.C. Maarup. Specielt må skoleområdet holde for og bære halvdelen af den samlede besparelse, altså 15 mio. kr. - Det vil kunne mærkes på undervisningen. Det gør også utrolig ondt, at vi må spare på lærer/pædagog samarbejdet, som både er forebyggende og med til at give børn en god skolestart, beklagede Mette Binderup, ordfører for Socialdemokratiet. Lone Sondrup, ordfører for Venstre, bemærkede, at skoleområdet hidtil er gået fri og derfor må bære den største del af byrden. - Men på alle områder må vi se i øjnene, at vi ikke kan opretholde serviceniveauet. Vi bliver nødt til at sænke overlæggeren, sagde Lone Sondrup. Hendes partifælle Niels Erik Poulsen kom med den tilføjelse, at det specielt er noget møg for de små skoler. De vil blive ramt særlig hårdt. Melanie Simick (SF) kaldte besparelserne for frygtelig smertefulde. - Nu må vi se, om vi ikke kan få bundet en rigtig god sløjfe på vores skolestrukturdebat. Hvis ikke det sker, vil vi bare alle steder i kommunen få et dårligere skolevæsen end i dag, forudså hun. Formand for børne- og familieudvalget Mogens Jespersen (V) gentog nogle af de synspunkter, han også blev citeret for i gårsdagens avis. Bl.a. påpegede han, at man næppe kan nøjes med at reducere antallet af lærerstillinger med 21, som det har været nævnt i debatten. - Det er i den lave ende. Jeg tror, vi må af med endnu flere lærere, sagde han. Dansk Folkepartis to medlemmer, Kim Christiansen og Jørgen Hammer Sørensen, undlod som de eneste at stemme for spareforslaget. De stemte slet ikke. - Vi var jo ikke med til at vedtage det skidt, sagde Kim Christiansen om det budget, der ikke hænger sammen. Han ankede i stedet over, at man på ældreområdet ikke har brugt 2,5 mio. kr. til at højne kvaliteten i hjemmeplejen, som der er lagt op til i finanslovforslaget. Hans udtalelser blev tilbagevist af både formand for sundhedsudvalget Poul Bergmann (S) og Poul Gammelmark (S). - Det er noget rituelt tam-tam, som kun skal profilere DF, blev det sagt.