Spareforslag: Drop sommerbybussen

Det konservative Folkeparti vil skære i både udgifter og indtægter på det tekniske område

Lokalpolitik 11. september 2002 08:00

SKAGEN: En række spareforslag, som Det konservative Folkeparti i Skagen havde klar allerede inden byrådets første behandling af budgettet for 2003 kom så sent, at de ikke nåede at blive taget i betragtning. Men det betyder dog ikke, at de er spildte - tværtimod er de nu blevet til forslag, som er afleveret i endog meget god tid inden fristen for at aflevere ændringsforslag til budgettet udløber. Der er frist til at komme med ændringsforslag frem til mandag 23. september klokken 9.00, og formanden for vælgerforerningen, Iver Nissen, bebuder, at der kommer flere ændringsforslag fra de konservative inden fristens udløb. Men allerede inden førstebehandlingen kunne man i partiet få øje på nogle områder, hvor man mener det er oplagt at spare eller ændre på budgettet, og de forslag blev fremsendt straks. Bybus Det er på det tekniske område et forslag om, at man afskaffer sommerbybussen i Skagen. Skagen Kommuner yder et tilskud på Nordjyllands Trafikselskab på 125.000 kroner årligt, og det beløb mener de konservative, man skal spare. - Der kører i forvejen en ekstra bus i form af Skagerakkeren, og den kører til både Gl. Skagen og Grenen, og da det er på de strækninger, der er flest passagerer med bybussen, bør det være tilstrækkeligt, at man har den almindelige rutebil og Skagerakkeren, siger Iver Nissen. En udgift på 65.000 kroner til teletaxa udenfor sommersæsonen skal der ikke ændres ved, mener de konservative. De konservative mener også, at man kan spare - eller i det mindste udskyde en budgetteret udgift på 400.000 kroner til vedligeholdelse af vejbelysningen på de kommunale veje. Iver Niesen mener ikke, at der kan ske alverden ved, at der går et år eller to, hvor der ikke bruges penge på den eksisterende vejbelysning. Ingen gadefejning Partiet vil også spare 665.000 kroner, der er afsat til gadefejning. - Det er meget begrænset, hvor meget gadefejning vi får for de penge, så i stedet for at betale et firma 665.000 kroner, må det være en fejning, som grundejerne kan tage sig af, siger Iver Nissen. Et alternativ kunne efter de konservatives mening være, at kommunens folk efter vinteren rengør alle de kommunale veje, og at det i resten af året er op til grundejerne at holde veje rene. Disse tre forslag vil give en besparelse på 1.190.000 kroner. Det konservative Folkeparti foreslår også, at kommunen i 2003 ikke bruger penge på køb af jord til boliger. - Vi har i forvejen besvær med at få solgt kommunale byggegrunde, og derfor bør alle de penge, der i budgetforslaget er afsat til køb af jord, bruges til køb af jord til erhvervsgrunde, og vi mener, at man bør udstykke og byggemodne grunde mellem Frederikshavnsvej og Gl. Landevej ved indkørslen til byen. Det vil være en attraktiv placering for erhvervsvirksomheder - og i hvert fald en mere attraktiv placering end i erhvervsområdet ved Buttervej. Der er i budgetforslaget afsat 200.000 kroner til køb af jord til erhver og 400.000 kroner til køb af jord til boliger. Alle pengene, 600.000 kroner, bør afsættes til køb af erhvervsarealer, mener de konservative. Urealistisk Partiet er også faldet over, at det af budgetforslaget fremgår, at man venter en indtægt på 2,6 millioner kroner fra salg af grunde til boliger i 2003. - Det er et urealistisk højt tal, siger Iver Nissen. Iver Nissen har ikke et bud på, hvor meget man i stedet bør regne med at få i indtægt fra salg af grunde, men han mener, at kommunen bliver nødt til at sætte prisen på grundene meget ned for overhovedet at have en chance for at få dem solgt.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...