Boligøkonomi

Spareforslag koster kassen

Udbetaling Danmark koster både medarbejdere og millioner.

Det Udbetaling Danmark center, som Hjørring Kommune hører under fra 2013, placeres i den gamle told og skatbygning i Frederikshavn. Arkivfoto: Peter Broen

Det Udbetaling Danmark center, som Hjørring Kommune hører under fra 2013, placeres i den gamle told og skatbygning i Frederikshavn. Arkivfoto: Peter Broen

Det bliver dyrt for Hjørring Kommune, når udbetaling af pensioner fra 2013 overgår til de statslige Udbetaling Danmark Centre. Udbetaling Danmark er sat i søen for at spare 300 millioner kroner i administrationsudgifter ved udbetaling af folkepension, førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge eller familieydelser. For Hjørring Kommune får det imidlertid den modsatte effekt. Indstil 2018 er kommunens merudgift 2, 9 millioner kroner om året. Efter 2018 kommer til at koste kommunen 500.000 kroner mere om året, end man bruger i dag på at løse de samme opgaver. - Udbetaling Danmark er lavet for at spare 30 procent på administrationsomkostningerne, men får den modsatte effekt. Derfor er ideen helt tåbelig, siger borgmester Arne Boelt (S). Det Udbetaling Danmark center, som Hjørring Kommune hører under fra 2013, kommer til at ligge i den gamle told og skatbygning i Frederikshavn. Kommunen skal flytte 16,5 af sine medarbejdere til Frederikshavn og betale for både deres løn, pension og etableringsomkostninger (blandt andet husleje). Det nye Udbetaling Danmark center anslår, at der skal bruges 576.000 kroner pr. medarbejder, inklusive pension, husleje, lys og varme. Hjørring Kommunes tilsvarende udgift i dag til at løse samme opgave er 410.000 kroner pr. medarbejder. Staten opkræver 576.000 kroner pr. medarbejder, fordi man går ud fra danske gennemsnitslønninger. Det er så bare ærgerligt for Hjørring Kommune, at man i kommunen administrerer billigere end landsgennemsnittet. - Vi sparer jo ikke husleje, fordi vi sender 16,5 medarbejdere ud af huset, siger chefen for Hjørring Kommunes Borgerservice, Marianne Carlsen. Hjørring Kommune kan måske blive tvunget til at finde besparelser for at dække underskuddet på Udbetaling Danmark. Borgmester Arne Boelt (S) frygter, at de nye centre vil skabe ekstra arbejde for kommunens Borgerservice. - Udbetaling Danmark kan kun kontaktes over computeren. Man kan heller ikke møde personligt op hos Udbetaling Danmark i Frederikshavn. Det betyder, at mange af vore ældre borgere formentlig vil henvende sig til Hjørring Kommunes Borgerservice med spørgsmål, der egentlig hører under Udbetaling Danmark, vurderer Arne Boelt.