Spareforslag møder modstand fra ældre

Sammenlægningsældrerådet går imod

NY HJØRRING: Tommelfingeren ned. Det er reaktionen fra Sammenlægningsældrerådet i Ny Hjørring Kommune til forslaget om at skære rengøringshjælpen til ældre til højst 90 minutter hver 14. dag som led i at kunne spare en mio. kr. på området. Omfanget af hjælp skal harmoniseres i storkommunen, men i Hjørring Kommune er det sådan, at de mest plejekrævende borgere får to timers hjælp hver anden uge. I Løkken-Vrå og Sindal Kommune ydes der derimod højst 90 minutters hjælp hver 14. dag, mens Hirtshals Kommune maksimalt tilbyder rengøring i 75 minutter hver anden uge hos ældre borgere, der ikke kan klare sig selv. Forslaget om at harmonisere ved at sætte en grænse ved 90 minutter for alle har sammen med andre forslag været sendt til høring i bl.a. Sammenlægningsældrerådet, og det er her, rådet er kommet med sin udtalelse, der rejser kritik af forslaget. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget har drøftet forslagene til kvalitetsstandarder, og der vil først blive taget endelig stilling til forslagene i forbindelse med budgetvedtagelsen. I Hjørring Kommune er antallet af de mest plejekrævende brugere i hjemmeplejen højere end i de andre kommuner. Det skyldes, at der er færre plejeboliger i Hjørring Kommune, hvor der også er skrappere kriterier for at få tildelt en plejebolig. Der er i dag 306 borgere i Hjørring Kommune, der får den maksimale tid på to timer hver 14. dag. Det har ikke været muligt at træffe formand for sundheds-, ældre- og handicapudvalget Karl Bornhøft (SF) for en kommentar, men han har tidligere understreget, at der er betingelser for harmoniseringen. - Forslaget er kun interessant, hvis det bliver lettere at komme ind i en plejebolig. Kriterierne i Hjørring Kommune skal ændres, så de kommer til at ligne de andre kommuners. De skal ikke være så skrappe, og der skal flere plejeboliger til. Ellers skal der ikke skæres i hjælpen, har Karl Bornhøft sagt. Han mener, at det er realistisk at etablere flere plejeboliger og påpeger, at netop det punkt indgår i budgetdrøftelserne.