Lokalpolitik

Spareforslag til offentlig debat

Forvaltningen har peget på besparelser for 10 millioner kroner

HALS:Vil du have lov til at præge udformningen af næste års kommunebudget i Hals Kommune? Så får du i den kommende tid muligheden for dette, når politikerne i Hals Byråd for første gang sender de mulige besparelser ud til offentlig høring og debat. Det fortæller borgmester og økonomiudvalgsformand Bent Sørensen (S), der har drøftet det nye tiltag med formændene for de tre andre stående udvalg, Ane-Marie Viegh Jørgensen (V) i socialudvalget, Sørn Nordhald (S) i kulturudvalget og Johannes Elsnab (V) i teknisk udvalg. - Jeg håber, at også resten af byrådet bakker op om det her, bemærker Bent Sørensen, der vil drøfte det nye tiltag med sine byrådskolleger, når byrådet i næste uge samles bag lukkede døre til et par prioriteringsdage om næste års kommunebudget. Stort sparekrav Her skal de folkevalgte beslutningstagere blandt andet se på en række budgetønsker for næste år, men over for disse står også kravet om at spare, og Bent Sørensen erkender i den forbindelse, at det er et millionbeløb, der skal findes. - Det er stramme tider, og det bliver nok også mere mærkbart end sidste år, siger han - og tilføjer: - Dengang satte vi jo skatten op, men det er ikke den vej, vi går i år. Bent Sørensen ønsker ikke på nuværende tidspunkt at pege på, hvor mange spare-millioner, der skal findes - det afhænger nemlig blandt andet af, hvor meget der bliver optaget i lån til anlægsbudgettet - men det er imidlertid en kendsgerning, at der i forvaltningen er blevet udarbejdet et sparekatalog på helt op til 10 mio. kr. Det vil byrådspolitikerne blive præsenteret for i denne uge, hvorefter de så på næste uges prioriteringsdage kan foretage den indledende grovsortering af spareforslagene. Ud til debat Når det så er sket, er det som nævnt i indledningen tanken at sende de tilbageværende spareforslag til høring i ældreråd, skolebestyrelser og lignende. Men det er også tanken, at man på hals.dk vil kunne studere de forskellige, tilbageværende spareforslag, ligesom de naturligvis også vil være at finde i NORDJYSKE Stiftstidende - altsammen så der i både avisen og på nettet kan sættes gang i en folkelig debat om næste års kommunebudget. - Det er mit håb, at vi på den her måde kan få en fornuftig debat, siger Bent Sørensen, der samtidig påpeger vigtigheden af ikke at sende hele forvaltningens 10 millioners-sparekatalog ud til debat. - Det vil ikke være rimeligt at gøre det på den måde. Det vil give en dum debat, og der er jo mange af forslagene, som vi i byrådet vil sortere meget hurtigt fra, siger han. Efter byrådets prioriteringsdage i næste uge skal kommunebudgettet for 2004 førstebehandles i byrådet onsdag 17. september, hvorefter det godkendes endeligt af de folkevalgte onsdag 8. oktober. Og det skulle altså gerne ske efter en livlig, offentlig debat.