Spareidéer for 40 mio. kr

Sparekatalog lægger op til store nedskæringer på især skole- og pasningsområdet

FREDERIKSHAVN:Ændring i skolestrukturen, sløjfning af overbygningerne på oplandsskolerne, reduktion af lærernes tid til lejrskoler og forældresamarbejde, afskedigelser inden for dagplejen, lukning af daginstitutioner, ændringer i skoletandplejen, omlægning af skolebuskørslen, besparelser på kommunens madordning til de ældre. Det er nogle af de elementer, der indgår i et omfattende sparekatalog, som mandag morgen præsenteres for økonomiudvalget. - Intet er helligt. Vi har været rundt i alle hjørner for at kigge efter spareemner og beskriver, hvilke konsekvenser de forskellige muligheder vil få, siger kommunaldirektør Karsten Simensen. Han står fadder til sparekataloget sammen med den øvrige direktion: teknisk direktør Michael Jentsch samt de to nye på holdet, socialdirektør Jan Nielsen og børne- og kulturdirektør Lis Rom Andersen. Merforbrug på 22,8 mio. kr. - Vi har nogle akutte problemer inden for socialområdet med et overtræk af budgettet for i år og udsigt til stigende udgifter til overførselsindkomster med mere de kommende år. Tilsammen løber det op i ca. 110 mio. kr., siger Karsten Simensen. Hovedparten af udgifterne til eksempelvis sygedagpenge, efterløn og kontanthjælp er lovbestemte ydelser. En del af fagudvalgenes ønsker/behov vil kunne udskydes eller helt sløjfes. Tilbage bliver et råderum på ca. 40 mio. kr., og det er inden for dette rum, sparebanden opererer. Skærer fem procent Direktionen har bedt samtlige forvaltninger skære fem procent af nettobudgettet. - Den demografiske sammensætning i kommunen ændrer sig. Der bliver færre pasningsbørn, flere skoleelever, flere førtidspensionister og kontanthjælpsmodtagere og dermed ændrer behovene sig. Det vil naturligt føre til en omstilling mellem nogle områder. Det er de muligheder og konsekvenser, vi beskriver. Det vil være urealistisk at gennemføre det hele, men nu er det op til politikerne at prioritere og fastlægge det fremtidige serviceniveau, siger Karsten Simensen.