Spareivrige kommuner dropper skolelægerne

København, fredag /ritzau/ Et stigende antal kommuner har ingen skolelæge. Det risikerer især at gå ud over børn fra socialt dårligt stillede hjem. Mere end hver fjerde kommune har ingen skolelæge. Siden 1998 er antallet af kommuner med skolelæge faldet fra 79 procent til 72 procent, viser en undersøgelse, som Statens Institut for Folkesundhed har udarbejdet for Sundhedsstyrelsen. Dermed får et stigende antal børn ikke de undersøgelser, som de har krav på. Ifølge lov om forebyggende helbredstjek skal alle børn ses af en skolelæge, når de begynder i skolen og igen i 8. eller 9. klasse. Men på landsplan må 150.000 skolebørn undvære undersøgelserne, siger forskningsmedarbejder Mette Juhl, Statens Institut for Folkesundhed. - Fra statens side har man signaleret, at der skal satses på de forebyggende elementer og derfor er det problematisk, når det lokalt ikke bliver efterlevet, siger Mette Juhl. Statens Institut for Folkesundhed har ikke set på konsekvenserne af de manglende undersøgelser, men Mette Juhl vurderer, at det især er børn fra socialt dårligt stillede familier, som rammes. - De mere velfungerende familier er nok mere opmærksomme og sørger for, at børnene kommer til den praktiserende læge, hvis noget er galt, siger Mette Juhl. Hun mener, at faldet i antallet af skolelæger skyldes, at mange kommuner har reduceret fuldtidsstillinger til deltidsstillinger og dermed kan det være svært at tiltrække læger. - Når stillingen ikke længere er på fuld tid, betyder det, at lægen skal have et andet arbejde ved siden af. Det er nok de færreste, der har lyst til det, og mange vælger så i stedet at blive praktiserende læge, siger Mette Juhl. Undersøgelsen viser desuden, at der i mange kommuner er langt mellem besøgene hos sundhedsplejersken. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at danske skolebørn i løbet af skoletiden ser sundhedsplejersken én gang om året, men det sker rutinemæssigt kun i otte procent af kommunerne. Det mest almindelige er hvert andet år. Bedre ser det ud for de mindste børn, hvor stort set alle møder op til de undersøgelser, som de praktiserende læger tilbyder i de første leveår. /ritzau/