Sparekasse er selv skyld i forfald

BYGNINGSKULTUR:I skrivende stund har Udvalget for Teknik og Miljø taget beslutning om, der skal gives tilladelse til nedrivning af en del af baghuset i Adelgade 25. Vi ved ikke, hvad beslutningen blev. Men vi i Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur (BY og LAND) kan vi kun håbe, at politikerne lytter til vurderingen fra de dygtige medarbejdere, der er ansat i kommunens planafdeling. Sparekassens ansøgning om nedrivning begrundes med, at bygningen er i dårlig stand, at den arkitektoniske værdi er gået tabt ved fjernelse af noget af bygningen i 1950, og at vinduerne på 1. sal og i tagetagen ikke er oprindelige. Hertil er kun at sige: at det er Sparekassen selv, der i tidens løb ikke har vedligeholdt bygningen ordentligt, at man ikke bevarer kun for det arkitektoniske udtryks skyld, men også på grund af det kulturhistoriske, og at de ikke oprindelige vinduer snildt lader sig udskifte med vinduer, der er fremstillet specielt til bevaringsværdige huse. Vi er overbeviste om, at bygningen kan restaureres og ikke blot renoveres, og vi vil også mene, at en institution som Sparekassen kan finde midler til en sådan restaurering, hvortil man kan søge råd og vejledning hos et arkitektfirma, som er specialister i netop kulturarvsrestaurering. Når man kan gøre sådanne ting i byer som Helsingør, Sæby, Mariager m.fl., så må det da også kunne lade sig gøre i Hobro, der nu hører til i Mariagerfjord Kommune, som ovenikøbet af Kulturarvsstyrelsen og RealDania er udnævnt til Kulturarvskommune.