Sparekasse er vokset 48 pct.

ST. BRØNDUM: St. Brøndum Sparekasse bliver ved med at have fremgang, viser regnskabet for første halvår af 2003. I løbet af det seneste år er sparekassens sammenlagte balance- og garantisum vokset fra 93 til 138 millioner kroner, og det svarer til hele 48 procent. Halvårsresultatet er næsten fordoblet i forhold til samme periode i fjor, 797.000 kr. før skat og 558.000 kr. efter skat. Indtægterne ligger 508.000 kr. højere end første halvdel af 2002, mens udgifterne til personale og administration kun er steget med 63.000 kr., og det er den gevinst, der slår igennem på bundlinjen. På et nyere forretningsområde som realkreditudlån gennem Totalkredit har sparekassen for eksempel fordoblet aktiviteterne på et år. I løbet af det første halvår i år er garantisummen steget med 11 procent, så der i dag er 7140 garantbeviser á 1000 kr. i omløb. Udlånet er på et år steget fra 49 til 55 millioner kroner, mens indlån er vokset fra 63 til hele 83 millioner kr. Tab og hensættelser kunne til gengæld holdes på 264.000 kr. i det forløbne halvår, og den post er dermed faldet til under 0,3 procent af de samlede udlån og garantier. Solvensprocenten er på 12,4 fortsat et pænt stykke - mere end 150 procent - over lovens krav.