EMNER

Sparekasse går fra minus til plus

2011 blev et godt år for Dronninglund Sparekasse, som kom ud med et to-cifret millionoverskud.

Sparekassedirektør Birger Haaning: - Mange erhvervskunder har det fortsat svært.

Sparekassedirektør Birger Haaning: - Mange erhvervskunder har det fortsat svært.

Året sluttede med et overskud på 11,7 millioner kroner mod et underskud på 10 mio. kr. i 2010. Overskuddet blev hentet hjem, selv om nedskrivningerne stadig ligger på et relativt højt niveau, 40 mio. kr. mod 64 mio. kr. i 2010. - Det er et tegn på, at mange af vores erhvervskunder fortsat har det svært. Men vi forventer, at det værste er ovre, og at nedskrivningerne vil falde også i år, siger sparekassens direktør Birger Haaning. Resultatet af den primære drift faldt en anelse, fra 53 til 51 mio. kr. Det skyldes blandt andet færre provisionsindtægter fra garantier på udlandslån og formidling af realkreditlån. Begge dele er der blevet færre af som følge af den almindelige afmatning. - Vi har i kriseårene fra 2008 og frem til nu udbetalt renter til vores garanter på i alt 46,5 millioner kroner, samtidig med at vi har øget vores reserver. Det synes jeg egentlig er meget flot, når man sammenligner med bankerne, som i samme periode ikke har udbetalt udbytte til aktionærerne, siger Birger Haaning.