Sparekasse vil forære grund til sygehus

1,5 mio. kr. skal sikre Farsø-arbejdspladser.

Hospitaler 20. marts 2007 23:41

Hvis regionsrådet vælger at beholde og udvide sygehuset i Farsø, så tilbyder det lokale pengeinstitut, Sparekassen Farsø, nu at stille den nødvendige byggegrund til udvidelsen gratis til rådighed. Det er en gave til en værdi af op mod 1,5 mio. kroner, som ifølge sparekassens bestyrelse vil underbygge økonomiberegningerne til fordel for en udvikling af Farsø Sygehus. Det store, ubebyggede areal, som ligger umiddelbart vest for sygehuset, er udlagt til offentlige formål, men der er også et ønske om at bygge boliger på en del af området. Den lokalplan er imidlertid stillet i bero, så længe sygehusets fremtid er uafklaret. Det er Farsø Udviklingsselskab, der er et datterselskab under Sparekassen Farsø, der har option på at købe jorden med det formål at bygge spændende boliger. Men hensynet til sygehuset vejer alligevel tungest for sparekassens bestyrelse. Sparekassens direktør Mogens Jensen siger: - Tab af 300 arbejdspladser vil have katastrofale konsekvenser både på kort og lang sigt. Hertil kommer de afledte arbejdspladser, som et sygehus fører med sig, der også går tabt. Mogens Jensen, der også er formand for det lokale erhvervsråd, peger på, at Vesthimmerland har landets fjerde laveste beskatningsgrundlag og på alle måder er et udkantsområde. - Det er ikke blot regionens opgave at drive de nordjyske sygehuse. Det er også en regionsopgave at sikre en balanceret udvikling i hele regionen og herunder at bidrage til, at regionens yderområder bringes på niveau med resten af regionen, påpeger han. ida.smith@nordjyske.dk

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...