Sparekassen Farsø skal have frisk kapital

Nedskrivninger og tab vokser, viser nyt halvårsregnskab.

Sparekssen Farsø fik i årets første seks måneder et underskud efter skat på knap 32 millioner kroner, hvilket er en klar forværring i forhold til samme periode i 2010, som endte med et underskud på knap otte millioner kroner. Det er et fald i sparekssens renteindtægter kombineret med voksende nedskrivninger på dårlige udlån og sparekassens hovedsæde samt kurstab på værdipapirer, som er årsag til den negative udvikling. Sparekassen forklarer de voksende nedskrivninger på svage udlån med, at mange erhvervskunder fortsat lider under lavkonjunkturen. Skal have frisk kapital Sparekassen Farsø har ifølge det nye halvårsregnskab taget en række initiativer, der skal forbedre indtjeningen. Initiativerne betyder en slankning over de kommende år af balancen - herunder en reduktion af udlånet - så den passer til størrelsen af sparekassens kapitalgrundlag. Og samtidig skal sparekassen have styrket sit kapitalgrundlag. - Vi har iværksat konkrete initiativer for at fremskaffe yderligere kapital og dermed styrke vores solvens, siger direktør Mogens Jensen fra Sparekassen Farsø. Tidligere analyser udarbejdet af NORDJYSKE baseret på offentliggjorte regnskabsoplysninger har vist, at Sparekassen Farsø målt på diverse nøgletal ligger i den absolut tunge ende blandt nordjyske pengeinstitutter. Sparekassen forventer et positivt resultat i andet halvår af i år.