Sparekassen Hobro tjente på aktierne

HOBRO:Salget af Totalkredit til Nykredit har sat sit præg på årsresultatet i Sparekassen Hobro. Aktieposten indbragte Sparekassen Hobro 23 mio. kroner i årets regnskab. Dermed opnåede sparekassen et rekordoverskud på knap 53 mio. kr. Det er næsten 30 mio. året før. Resultatet blev offentliggjort på sparekassens repræsentantskabsmøde i aftes, og det karakteriseres som meget tilfredsstillende af formanden for bestyrelsen, radiotekniker Hans Jørgen Nielsen, Hobro. Han oplyste også, at den primære drift viser en rekordindtjening på 155 mio. kroner mod 137 mio. kr. året før. Baggrunden er en kraftig vækst i forretningsgrundlaget. Blandt andet kom udlån op på næsten 1,5 mia. kroner - en stigning på 11 procent. Sparekassedirektør Ole Kamstrup udtrykte på mødet også tilfredshed med det gode resultat, men han beklagede, at det har været nødvendigt at hensætte 47 mio. til tab og risici. Det er, 23 mio. kr. mere end året før. Med baggrund i årets gode resultat har egenkapitalen nu rundet den halve milliard. Reserver og garantikapital er gjort op til 542 mio. kroner. Det giver samtidig Sparekassen Hobro en meget høj soliditet på 20 procent. Sparekassens godt 7.500 garanter har samlet indbetalt 125 mio. kroner i garantiindskud. Det er en vækst på 25 procent.