Sparekassen Limfjorden får et meget flot resultat

Overskuddet for 2009 lyder på 2,1 mio. kr. efter skat

Sparekassen Limfjordens 55 medarbejdere glæder sig over sparekassens årsregnskab for 2009. Året har realiseret et overskud på 2,1 mio. kr. mod 1,9 mio. kr. i 2008. Direktør Poul Kristensen hæfter sig ved, at udviklingen i den primære indtjening har været særdeles tilfredsstillende med en stigning i rente- og gebyrindtægterne på otte mio. kr. fra 50 mio. kr. i 2008 til 58 mio. kr. i 2009. Overskuddet på 2,1 mio. kr. skal ses i lyset af udgifter i 2009 til bankpakke 1 på 6,4 mio. kr. I 2008 lå udgiften på 3,7 mio. kr. og Sparekassen Limfjorden forventer, at der i 2010 skal afsættes yderligere omkring fem mio. kr. - Når Bankpakke 1 er betalt har vi stået skulder ved skulder med andre pengeinstitutter, og så har Sparekassen Limfjorden i alt betalt 12 mio. kr., forklarer Poul Kristensen. Han peger på, at finanskrisen har sat tydelige spor i 2009. Det ses på regnskabets post for nedskrivninger på udlån, som især kan henføres til sparekassens erhvervskunder. Inklusive bankpakke 1 løber nedskrivningerne op i 17,4 mio. kr. Sparekassen Limfjorden har hovedkontor i Hvidbjerg, Thyholm, og filialerne ligger i Sjørring, Snedsted, Bedsted, Hurup, Struer og Lemvig.