Sparekassen Limfjorden havde flot regnskab

Tilfreds direktør venter overskud på mellem 13 og 15 mio. kr. for hele året

Sparekassen Limfjorden har haft et meget tilfredsstillende 1. halvår 2007 med et resultat før skat på tkr. 8.415 og resultat efter skat på tkr. 7.247 kroner. De tilsvarende tal for 2006 var hhv. tkr. 3.401 og tkr. 2.751. - Den mangeårige positive udvikling i forretningsomfanget og kundeantallet er fortsat i 2007 med ekstra styrke. Forretningsomfanget, som består af udlån, indlån og garantier, er steget med ca. 200 mio. til 1.633 mio. ” fortæller direktør Poul Kristensen. Direktøren glæder sig i den forbindelse over en fremgang på 10 pct. i netto rente- og gebyrindtægter. - Især når det hverken skyldes stigende gebyrsatser eller flere nye gebyrer, men derimod udelukkende et stigende aktivitetsniveau med såvel nye som bestående kunder. Omkostningsvæksten på otte pct. er acceptabel og det skyldes generelle prisstigninger ligesom det stigende aktivitetsniveau har betydet to yderligere medarbejdere i perioden, siger Poul Kristensen. Garantikapitalen er steget med 22 mio. til 67 mio. og den samlede egenkapital er steget med hele 46 mio. til 154 mio. kr. Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender i 1. halvår 2007 viser, at kunderne har det godt økonomisk, idet halvåret har givet en samlet tilbageførsel på tkr. 678 mod tkr. 278 i 2006. - Årene 2005 og 2006 bar meget præg af sammenlægningerne af de tre sparekasser. Derfor er halvårets resultat en god indikation af den fremtidige drift i sparekassen og vi opfatter det som en bekræftelse på det rigtige i vores strategi, siger Poul Kristensen, der forventer et overskud for hele året på mellem 13 og 15 mio. kroner.