Sparekassen Midtfjord fik halvårsoverskud på 5,3 mio. kr.

Rente- og gebyrindtægter steg med 21 procent til 14,9 mio. kr

RANUM:Tilfredsstillende. Sådan betegner direktør Erling Vingborg halvårsregnskabet for Sparekassen Midtfjord, der viser et overskud før skat på 5,2 mio. kr. mod 3,6 mio. kr. i første halvår 2002. Efter skat viser regnskabet et overskud på 3,5 mio. kr. mod 2,4 mio. kr. i 2002. - Sparekassens netto rente- og gebyrindtægter steg fra 12,2 mio. kr. sidste år til 14,9 mio. kr. i år. Det svarer til en stigning på 21 procent. Vi har i lighed med branchen generelt nydt godt af en stor aktivitet på konverteringsområdet indenfor realkreditlån. Det gælder såvel privatkunder som erhvervkunder. Erling Vingborg tilføjer, at netop konverteringsopgaverne har været stærkt medvirkende til den positive udvikling i gebyr- og provisionsindtægterne. - Der har ligeledes været en betydelig aktivitet indenfor investeringsområdet, som ligeledes har skabt indtægter til sparekassen. Sparekassens samlede omkostninger steg med seks procent til 8,0 mio. kr. - Vi har i halvårsregnskabet øget beløbet til hensættelser til imødegåelse af tab til 2,0 mio. kr. mod 812.000 kr. i første halvår 2002. Direktøren oplyser, at salget af Totalkredit til Nykredit vil medføre en økonomisk gevinst til Sparekassen Midtfjord, men at denne gevinst ikke er indregnet i halvårsregnskabet.