Sparekassen Thy sætter grænse for garantindskud

Thisted 22. marts 2007 05:00

THY-HANNÆS: Repræsentantskabet i Sparekassen Thy vedtog enstemmig bestyrelsens forslag om en vedtægtsændring, som maksimerer indskud på garantikapital. Her kan der fremover indsættes maksimalt 100.000 kr. - Ændringen sker som et værn mod uønsket spekulation, såfremt Sparekassen Thy vælger at lade sig omdanne til et aktieselskab, fortalte bestyrelsesformand Jacob Schousgaard, Sparekassen Thy. Bestyrelsen har ved forskellige lejligheder, bl.a. repræsentantskabsmødet i 2006 og senest på garantmøderne i november måned oplyst, at der ikke er grundlag for en omdannelse. - En omdannelse til aktieselskab vil kun ske, såfremt der opstår en forretningsmæssig begrundelse herfor, forklarede sparekassens bestyrelsesformand de fremmødte repræsentanter.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...