Brovst

Sparekassen Vendsyssel klar i smukke lyse lokaler

Efter en midlertidig periode med kundeekspedition i en pavillon på parkeringspladsen tager personalet i Sparekassen Vendsyssel i Fjerritslev nu mod kunderne i nye, lyse og kundevenlige lokaler.

Per­so­na­let i Spa­re­kas­sen Vend­sys­sel er klar til at be­tje­ne kun­der­ne i nye lo­ka­ler. Fra ven­stre: Anet­te Ras­mus­sen, Niels Zim­mer, af­de­lings­chef Ben­te Chri­sten­sen, Ma­ri­an­ne Pe­der­sen og Lene Lut­her Hyld­ager. Foto: Lars Pau­li

Per­so­na­let i Spa­re­kas­sen Vend­sys­sel er klar til at be­tje­ne kun­der­ne i nye lo­ka­ler. Fra ven­stre: Anet­te Ras­mus­sen, Niels Zim­mer, af­de­lings­chef Ben­te Chri­sten­sen, Ma­ri­an­ne Pe­der­sen og Lene Lut­her Hyld­ager. Foto: Lars Pau­li

- Lokalet er også blevet større i forbindelse med renoveringen, så der er plads til et større personale nu end tidligere, fortæller afdelingschef Bente Christensen. Som en konsekvens af et fremtidigt større personale er lederstillingen opgraderet til en direktørtitel. - Jeg foretrækker at beholde mit nuværende job med ansvar for privatkunderne. Så kan jeg håbe, at den nye direktør kan og vil tage sig af erhvervskunderne, fortæller hun. Det nye ekspeditionslokale er indrettet uden skranke, men med mulighed for at betjene kunderne ved personalets skriveborde. Genåbningen af den renoverede sparekasseafdeling blev markeret med optræden af dansepiger fra BK Dance og optræden af Brovst Pigegarde.