Forbrugerforhold

Sparekassen Vendsyssel scorer kassen

Fremgang i overskud på over 50 procent i 1. halvår 2007, der gav 71,6 millioner kroner på bundlinien

VRÅ:Nye kunder strømmer til og overskudskurven stiger kraftigt. Hos Sparekassen Vendsyssel er der grund til at klappe i hænderne over regnskabet for 1. halvår 2007, hvor tilgang af 2852 kunder gav et solidt afsæt til, at overskuddet nåede op på 71,6 millioner kroner. Tallet på bundlinien er en fremgang på over 50 procent, og foruden flere kunder er det især flere indtægter på renter og gebyrer samt kursreguleringer. - Vi kan kun være særdeles tilfredse, idet resultatet overstiger det forventede niveau i forhold til årsrapporten 2006. Reelt set tjener vi ikke nær så meget på rentemarginalen som tidligere, og vores gebyrindtægter er stort set uændrede, forklarer administrerende direktør Vagn Hansen. - Godt halvdelen af stigningen stammer ikke direkte fra renter og gebyrer, men fra de provisionsindtægter vi får fra vores samarbejdspartnere indenfor realkreditbelåning, forsikring og investering. Resten af stigningen skyldes den store tilstrømning af nye kunder, lyder det. Baggrunden for de stigende gebyrindtægter er at stadig flere af kunder vælger at anvende Sparekassen Vendsyssel til realkreditbelåning, forsikring, pension og investering, gør de det muligt for at beholde et nærmest uændret prisniveau på renter og gebyrer. Sparekassen har nu ca. 41.000 kunder, hvad de 19.476 også er garanter. De har medvirket til at den samlede garantikapital i halvåret steg med 186,8 mio. kr. til i alt 901,1 mio. kr. Det betyder sparekassen har en solvensprocent på hele 18,1 %, hvor lovkravet er 8 %. Pr. 30. juni 2007 er sparekassens balance på 5,8 mia. kr. og egenkapitalen er steget til 1.394 mio. kr. Det samlede forretningsomfang – summen af indlån, udlån og garantier – er steget fra 6,7 mia. kr. til 10,6 mia. kr. i forhold til samme periode forrige år. - Sammenlægningerne i 2006 med Brovst Sparekasse og Jerslev Sparekasse er forløbet tilfredsstillende, og vi begynder nu at kunne mærke de positive effekter af en række personalerokeringer og organisationsforandringer, som er gennemført i kølvandet på sammenlægningerne, udtaler Vagn Hansen. Samtidig har kundetilgangen medført nyansættelse af 10 flere medarbejdere. Der er nu 20 filialer i Sparekassen Vendsyssel, heraf 19 i Vendsyssel. Den 20. er åbnet i 2007 i København.