Virksomhedsøkonomi

Sparekassen Vendsyssel står støt i krisen

Sparekassen Vendsyssel med hovedsæde i Vrå kommer ud af 2008 med et overskud før skat på 27,3 mio.kr. Det betegner ledelsen som "acceptabelt".

SPAREKASSEN VENDSYSSEL har ikke undgået tab, men kommer dog rimeligt gennem finanskrisens første år, konstaterer direktør Vagn Johansen. Foto: Bente Poder

SPAREKASSEN VENDSYSSEL har ikke undgået tab, men kommer dog rimeligt gennem finanskrisens første år, konstaterer direktør Vagn Johansen. Foto: Bente Poder

- Finanskrisen har rusket hele sektoren, men sparekassen står støt og solidt i stormen, konstaterer direktør vagn Johansen. Basisindtjeningen er steget med 36 procent til 38,9 mio. kr. Udlån er steget med 482 mio. kr. eller 9,2 procent, mens indlån er steget med godt 1 mia. kr. eller 27 procent. Der er netto kommet 2734 nye kunder, så der i dag er ca. 50.000. Knapt halvdelen er også garanter. Solvensen var ved årsskiftet 16,9 procent mod lovens krav på otte. - Vi føler os godt rustet til at komme styrket gennem finanskrisen, som især har ramt de banker og sparekasser, der har satset stort på ejendomsmarkedet. Det er ikke tilfældet i Sparekassen Vendsyssel, siger Vagn Hansen. - Vi har bevidst valgt ikke at have erhvervskunder uden for Vendsyssel, og det er ikke her man finder de dyre og spekulative kunder, siger han. Heller ikke Sparekassen Vendsyssel har dog undgået tab. Beholdningen af værdipapirer er faldet med 78,5 mio. kr., mens nedskrivninger på udlån og tilgodehavender har kostet 32 mio. kr. I 2007 var der gevinst på samme konto på 5,9 mio. kr., men tabet har ikke en størrelsesorden, der foruroliger Vagn Hansen. Sparekassens deltagelse i det private beredskab for kriseramte pengeinstitutter har kostet 8,6 mio. kr. i direkte betaling samt yderligere syv millioner i tab på de krakkede Ebh Bank og Roskilde Bank. Da finanskrisen tog fart, besluttede landets garantparekassser at spærre for hævning af garantkapitalen. I Sparekassen Vendsyssel blev der efterfølgende indført en intern garantbørs, så det i takt med indbetaling af ny garantkapital kunne gives adgang til at hævde ældre indskud. Der er siden udbetalt 25 mio. kr., men der er tegnet endnu højere beløb i ny garantkapital, fortæller han. Forventningen til 2009 er et resultat før skat, nedskrivninger og kursreguleringer på 160 - 180 mio. kr.