Sparekassen vil låne mere af sine egne

Det går stadig fremad for den lille selvstændige sparekasse i St. Brøndum

ST. BRØNDUM: St. Brøndum Sparekasse vil gerne udvide sin garantikapital, og derfor har repræsentantskabet nu hævet loftet for, hvor meget hver enkelt kunde må skyde ind. Fra de hidtidige 50.000 kr. til det dobbelte, 100.000 kr. - Sparekassen bliver større og større, og derfor skal vi også bruge mere egenkapital. I stedet for at gå til de større banker og dermed sende pengene til København, vil vi hellere give vores egne kunder en pæn forrentning, siger direktør Peter Petersen. Repræsentantskabet var fredag aften indkaldt ekstraordinært for at godkende nogle vedtægtsændringer, som er blevet nødvendige på grund af en lovændring. Pr. 31. december 2003 bortfalder reglen om, at det offentlige skal udpege en repræsentant til bestyrelsen, og så benyttede sparekassen lejligheden til også at få foretaget nogle få andre justeringer af vedtægterne. Og da repræsentantskabet alligevel plejer at mødes uformelt mellem de årlige repræsentantskabsmøder for at blive orienteret om halvårsregnskabet, kunne man denne gang lige så godt gøre det til et formelt møde for at få det med vedtægterne på plads. Og alle forslag gik som ventet glat igennem. Halvårsregnskabet er pænere i år end det tilsvarende for første halvdel af 2001. Resultatet før skat er steget med næsten 50 procent fra 289.000 kr. midt i 2001 til 440.000 kr. efter første halvdel af 2002. - Det går stadig fremad både med indlån og udlån, og kundetilgangen fortsætter heldigvis også. Vi havde især god vækst i slutningen af 2001, og det slår igennem i år, forklarer Peter Petersen. Udlånsfremgangen i halvårsregnskabet er på 25 procent, mens indlånene er steget med 14 procent. Kundetallet er cirka 10 procent højere end for et år siden. Den fortsatte vækst får dog ikke den lille selvstændige sparekasse til at gå amok. Der er ingen planer om at oprette filialer uden for St. Brøndum. - Det er dyrt, og jeg tror ikke på, at der er penge i det. Vores basis er her i St. Brøndum. Så tager vi hellere ud til kunderne, er direktørens kommentar til trenden med, at lokale sparekasser får sig en afdeling i storbyen.