Ledelse

Sparekassen vokser på alle områder

Flere kunder, flere medarbejdere, større lokaler og flere kroner i kassen hos Sparekassen Vendsyssel

VRÅ:Sparekassen Vendsyssel har på alle væsentlige områder oplevet en markant vækst i regnskabsåret 2004. Det afspejler sig i en samlet vækst i den arbejdende kapital på ikke mindre end 33 procent, således at samlede arbejdende kapital er på mere end 5 mia. kroner. Årsregnskabet for 2004 viser et overskud før skat på ca. 46 millioner kr., hvilket er 3 millioner bedre end 2003. Den samlede egenkapital udgør ved udgangen af 2004 482,6 mio. kr. og solvensprocenten er 16,9 procent, hvor lovens mindste krav er 8 procent. - Sparekassen er meget velkonsolideret og gearet til en fortsat vækst, fastslår sparekassens ledelse. Ledelsen betegner i det hele taget resultatet som flot og tilfredsstillende, ikke mindst set i lyset af, at der i årets løb blev brugt 5,7 mio. kr. på renovering og udvidelse af hovedkontoret i Vrå. Kundetilgang Den ikke længere så lille, lokale sparekasse nyder fortsat stor popularitet og kundetilgangen fortsætter med uformindsket kraft. 2206 nye kunder blev det til i 2004. Dermed er der nu 19.197 kunder i Sparekassen Vendsyssel. Til sammenligning var der ca. 15.500 kunder i sparekassen ved fusionen mellem Vrå og Jelstrup-Lyngby sparekasser i 2001. Antallet af garanter vokser ligeledes støt. 831 kunder blev garanter i 2004, så der nu er 8518 garanter i alt. - Sparekassen Vendsyssel forventer en fortsat kundetilgang i år 2005 i alle afdelinger, ligesom vi forventer et fortsat øget forretningsomfang med vores eksisterende kunder, meddeler sparekassen. Flere tilbud I de foregående år har Sparekassen Vendsyssel fået flere "varer på hylderne", bl.a. realkredit og forsikringer, og de nye tilbud er slået an hos kunderne. - Igennem år 2004 har vi oplevet en fortsat vækst indenfor realkreditområdet i kraft af et godt samarbejde med Totalkredit og DLR kredit. Flere og flere af sparekassens kunder tegner livs- og skadesforsikringer igennem Sparekassen Vendsyssel, og på investeringsområdet har mange af sparekassens kunder købt investeringsbeviser igennem vores samarbejdspartnere Egnsinvest, Sparinvest og Bankinvest, med et godt afkast til følge, oplyser ledelsen.