Lokalpolitik

Sparekatalog: Juridiske eksperter uenige

FREDERIKSHAVN:Juridiske eksperter er uenige om, hvorvidt byrådet skal offentliggøre det meget omtalte sparekatalog, efter at det har været til høring i Ældrerådet. Som tidligere omtalt er KL's egen ekspert i kommunalretslige spørgsmål af den opfattelse, at sparekataloget ikke længere kan betragtes som et internt arbejdspapir, men er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt. Sagen skal nu undersøges til bunds, oplyste borgmester Erik Sørensen på aftenens byrådsmøde. Her lagde borgmesteren ud med et frontalangreb på den lokale presses udsatte repræsentant ved pressebordet. - Sagen er pustet op og helt ude af proportioner. Jeg har ikke uddelt næser til nogen direktør. Der er sket en fejl ved at Ældrerådet er blevet hørt, men hvad det betyder, ja, det er de juridiske eksperter dybt uenige om. Noget tyder på, at det skulle være sket i fortrolighed, men det vil vi nu finde ud af. Paradoksalt Sparekataloget fyldte en stor del i den halvanden time lange debat om Budget 2003. Venstres Chris Sørensen sagde at der var grund til at revurdere sparekataloget og undersøge offentlighedsreglerne. Knud Wilson (DF) sagde, at borgerne naturligvis burde se kataloget, og Jens Hedegaard Kristensen (CD) fandt det barokt at sende en offentliggørelse af kataloget til afstemning: Det svarer til, at vi skal stemme om, hvorvidt det er en god idé at lukke fangerne ud eller ej... Kyllinger... SF's Paul Rode Andersen kaldte det kyllingeagtigt, at byrådet ikke ville offentliggøre spareforslagene, så de kunne blive genstand for en offentlig debat. - Det er paradoksalt, når vi i dag vedtager en budgetbemærkning om kvalitetsudvikling i en åben og tæt dialog med borgerne/brugerne, der skal være med til at formulere, hvad der er kvalitet i de kommunale serviceydelser set igennem borgernes briller. Byrådsflertallets måde at tackle sparekataloget på står i skærende kontrast til denne bemærkning. Den eneste måde at stoppe komedien på, er at spille med åbne kort og offentliggøre kataloget.