Ældreforhold

Sparekatalog lagt væk

Store nedskæringer skrottes, men nye økonomiske problemer ret forude

Rådhuscentrets brugere har samlet underskrifter i protest mod spareplanerne - og det har åbenbart virket. Spareplanerne blev skrottet onsdag aften. Foto: Bent Jakobsen

Rådhuscentrets brugere har samlet underskrifter i protest mod spareplanerne - og det har åbenbart virket. Spareplanerne blev skrottet onsdag aften. Foto: Bent Jakobsen

Nedskæringerne på socialområdet er afblæst og har været det en uges tid. Men de ældre vil gerne høre det med deres egne ører, så byrådssalen var pakket til sidste sidde- OG ståplads, da politikerne onsdag aften sendte det omfattende sparekatalog i skraldespanden. - Aftenens gode nyhed er, at der ikke sker nogen sænkning af serviceniveauet, konkluderede borgmester Erik Sørensen (S) efter en næsten timelang debat - og så klappede og jublede tilskuerne, som havde Tyrkiet netop bragt sig foran 1-0 i EM-kvartfinalen mod Tyskland. Det gjorde de så kort efter - da de ældre havde forladt byrådssalen og forhåbentlig var nået hjem til tv-skærmen. En helt igennem god aften for kommunens ældre og medarbejderne i socialforvaltningen. Forkert proces Men måske er det hele en skueproces og aftalt spil. Hans Jørgen Kaptain (V) mener i hvert fald, at der er tale om en forkert taktik og unødvendige skræmmescenarier: - Hele sagen er grebet skævt an - af forvaltningen og af udvalgsformanden. I fuld offentlighed lister man en lang række uspiselige besparelser. Det foruroliger en masse borgere, selv om der aldrig har været opbakning til disse besparelser. I er nødt til at angribe sagen indadtil og se på omkostningerne. Midlerne til de ældre er ikke beskåret, men det handler om at prioritere, sagde Hans Jørgen Kaptain - og mindede om at 57 øre af hver krone, der bevilges fra det offentlige, går til kommunerne. Åbenhed og demokrati Formanden for socialudvalget, Birgit Hansen (S), afviste, at processen er forkert. - Det er så én af forskellene på Hans Jørgen Kaptain og mig: Jeg går ind for en åben demokratisk proces, som alle kan følge med i. Det skal ikke behandles på en lukket dagsorden og først offentliggøres, når alt er besluttet. Så er der jo intet at debattere. Problemet er, at vi vár underbudgetteret på de skal-opgaver, kommunen har overtaget med misbrugere og voksenhandicappede, sagde Birgit Hansen. De spareforslag, der blev skrottet, var blandt andre: Reduktion af personale på ældrecentre og Rådhuscentret, nedlæggelse af dagtilbud, nedskæringer på den kommunale madservice, nedlæggelse af ældrecentrene i Præstbro og Ålbæk samt nedskæringer på ledsagerordningen og omsorgskørsel. Derimod arbejder socialudvalget videre med planerne om salg af Hørby Ældrecenter, reklameindtægter, ændring i åbningstiderne på Tema Team, aflastningsboliger, ny køkkenstruktur med mere. Ingen grønthøster - Men vi siger nej til grønthøstermetoden. En generel nedskæring kommer ikke på tale. Ældreområdet ér under lup og ifølge forvaltningsrevisionen driver vi området så effektivt, vi kan. Vi kan ikke stramme skruen yderligere, sagde Birgit Hansen. Kommunalt selvstyre truet Debatten drejede sig meget om kommunernes muligheder for at agere inden for en snæver økonomisk ramme udstukket af regeringen. Ole Rørbæk Jensen (T) kritiserede regeringen for sit jerngreb mod kommunerne: - Det er svært at se det forstandige i regeringens diktater over for kommunerne og regeringen løber nu fra sit løfte om ikke at røre ved anlægsbudgetterne. Birthe Marie Pilgaard (S) fulgte op: - Vi har brug for en kritisk debat om det kommunale selvstyre. Ingen kan være tjent med forholdene, som de er nu, uanset partifarve. Vi har et fælles ansvar om budget 2008 og det var et enigt socialudvalg, der sendte sparekataloget ud. Også Venstres medlemmer af udvalget var med, sagde Socialdemokraternes gruppeformand. Den dårlige nyhed Den knap så gode nyhed er, at de økonomiske problemer er intakte. - Efter sommerferien skal byrådet finde nye kreative løsninger. Ifølge borgmester Erik Sørensen er der "skævheder" for yderligere 17 mio. kr., blandt andet på forsikrings- og barselsområdet. Derudover betyder regeringens bebudede straffeaktion mod kommuner, der ikke holder sig inden for rammen, at kommunen skal indefryse omkring 22 mio. kr., en form for bunden opsparing.