Lokalpolitik

Sparekatalog og lån skal redde regionens økonomi

Nye sundhedsinitiativer vil øge sparekrav ud over 170 mio. kr.

NORDJYLLAND:Når regionspolitikerne om et par uger for alvor tager fat på arbejdet med at lave et budget for Region Nordjylland i 2007 vil de blive udstyret med et katalog over sparemuligheder. Oven i det kommer muligheden for at klare en del af de finansielle problemer med optagelse af løn. - Endelig er der også den mulighed, at staten tilfører regionen flere penge, siger den kommende regionsborgmester, Orla Hav (S). Her kæmper regionspolitikerne stadig for at få ændret ved tildelingen af statsmidler, hvor der er bred enighed i regionsrådet om, at den nordjyske region burde have haft flere penge. Samtidig bliver regionspolitikerne i den kommende tid stillet over for den kendsgerning, at det let kan blive et beløb, der er over de 170 millioner kroner - der nu er på tale - der skal spares for at få økonomien til at hænge sammen. Forvaltningen har netop lavet et katalog over områder, der er ønske om at udvide. Nogle af forslagene er svære at komme uden om. Det gælder f.eks. planer i forbindelse med regeringens kræfthandlingsplan. Orla Hav og regionens forvaltning har her i sommer sat gang i en debat om sygehusstrukturen, hvor lukning af flere sygehuse kan komme på tale. Besparelser som følge af sådanne strukturændringer vil dog ikke slå igennem i 2007: - Men diskussionen om struktur og effektivitet er nødvendig. Underskuddet på de 170 millioner kroner i 2007 skal væk. Og underskuddet forsvinder ikke i de nærmeste år. Tværtimod risikerer vi, at det vokser til over 300 millioner. Det er derfor, at vi har bedt forvaltningen komme med et bud på, hvad der kan gøres, siger Orla Hav. Voldsom debat De meldinger, som regionsborgmesteren og regionsdirektør Per Okkels inden for de seneste uger er kommet med vedrørende strukturdebatten, gav på mødet voldsom debat. Venstres Ole B. Sørensen mente, at regionsdirektøren havde fjernet opmærksomheden fra de 170 millioner kroner, der er problemet i budgetarbejdet: - Jeg vil gerne drøfte struktur, men jeg mener, at vi skal fastholde vores tidligere beslutning om, at der på det område først skal træffes en afgørelse i april, sagde Ole B. Sørensen. Angreb på embedsmand Orla Hav fandt det uheldigt, at der blev rettet angreb på en embedsmand, der ikke på mødet har taleret. - Jeg har offentligt fortalt om, hvad det er, vi har bedt forvaltningen give et bud på. I et demokrati er det sådan, at man ikke arbejder bag nedrullede gardiner, sagde Orla Hav. - Tidligere har vi i amtsrådet kunnet skære på nogle cykelstier og asfalt. Den mulighed har vi ikke længere. Nu er det sundhedsområdet, der må holde for. Men på et budget på over otte milliarder kroner må det ikke være uoverkommeligt at finde 170 millioner kroner, sagde Venstres gruppeformand, Niels Kristian Kirketerp. SF’eren Thomas Krog var utilfreds med, at spørgsmålet om struktur og eventuelle sygehusnedlæggelser nu er helt dominerende i debatten om regionens økonomi: - Vi har ikke haft mulighed for at blive klædt på til den diskussion, og debatten stjæler opmærksomheden fra andre emner, der er vigtige ved budgetlægningen. F.eks. vil vi i SF gerne drøfte rummelighed på arbejdsmarkedet og arbejdsmiljø. - Det er forkert kun at tale om serviceforringelser. På mange områder søger vi at gennemføre flere behandlinger, og nogle steder er det dyre behandlingsmetoder, vi vil bruge, sagde Per Larsen (K). Diskussionen om strukturen undrede Mogens Nørgaard fra kristendemokraterne. Han huskede, at alle i valgkampen var gået ind for en decentral sygehusstruktur. - Nu har de regeringsbærende partier muligheden for at vise, at der er penge til en decentral struktur. For dem ligner det en ren vindersag, sagde Mogens Nørgaard.

Breaking
Politi undersøger mistænkeligt dødsfald - en anholdt
Luk