Børnepasning

SPAREKATALOG

] Embedsmændene har listet en række spareforslag op. Udover nedlæggelse af Ranum Bibliotek er det blandt andet en reducering i antallet af plejehjemspladser. Ved at skære to plejehjemspladser kan der spares 600.000 kr. ] Ved at skære i tilskud til lokalsamfundene i kommunen kan der hentes 172.000 kr., og ved at reducere i åbningstiden på daginstitutionerne fra 55 til 52,5 timer kan der spares 514.000 kr. ] Ved at skære på vejvedligeholdelse på de kommunale veje kan der hentes 585.000 kr. ] Ved at fremskynde nednormering af Børnehuset i Ranum med fem pladser til 1. januar i stedet for 1. juli kan der spares 69.500 kr.

Breaking
Dom i sagen om Løkken Sparekasse
Luk