Sparekniv hævet over kerneområder

Faldende børnetal baner vej for besparelser

PANDRUP:Børne- og kulturudvalget har hævet sparekniven over dagplejeomdrået og børnehaverne i bestræbelserne på at finde besparelser til budget 2004. Børne- og kulturudvalget skal spare omkring 3,1 mio. kr. Økonomiudvalget besluttede 30. april, at Pandrup Kommune skal spare 2,5 procent i 2004 på driften, og derfor skal alle udvalgene udarbejde et såkaldt "sparekatalog". Børne- og kulturudvalget har fokuseret meget på børnepasningen, fordi udvalget betegner det som et "gratis" område at spare på, da der i øjeblikket er en naturlig nedgang i børnetallet i kommunen, fortæller udvalgsformand Henrik K. Pedersen (V). Udvalget har således arbejdet med at skære i antallet af dagplejere fra de nuværende 65 til 45, hvilket vil give en besparelse i millionklassen, forklarer Henrik K. Pedersen. - Det er en tilpasning og effektivisering af disse områder. Det betyder ikke, at vi skærer i normeringen, men at forældrene måske kommer til at køre lidt længere for at få deres børn passet, siger Henrik K. Pedersen. Ligeledes har børne- og kulturudvalget luftet tanken om at skære i børnehavepladserne med omrking 20-25 pladser. Udvalget vælger at fokusere på at spare i forbindelse med de faldende børnetal, fordi man man vil undgå at røre ved folkeskolen. - Vi vil nødig spare på folkeskolen, hvis vi kan nøjes med at stramme op på de andre områder. Det er et af de værste områder at spare på, siger udvalgsformanden og tilføjer, at udvalget alligevel bliver nødt til at overveje alle muligheder for besparelser. Derfor har udvalget valgt at skære skoler og SFO'er over en kam og lægge besparelserne ud i en blok, så de enkelte institutioner selv kan bestemme, hvor de vil spare. Eneste krav er, at besparelserne skal udgøre tre procent. - Men vi håber selvfølgelig ikke, at skolerne vælger at spare på undervisningen, siger Henrik K. Pedersen. Udover de tre kerneområder har udvalget arbejdet med muligheden for at hæve forældrebetalingen til børnepasning. I dag ligger forældrenes andel i Pandrup Kommune på cirka 31 procent, hvor loven giver mulighed for 33 procent. Musikskolen går som den eneste fri, da den i forvejen er hårdt presset af nedskæring i statstilskuddet, fortæller Henrik K. Pedersen.