Lokalpolitik

Sparekniv og skattestigning

Kommunen mangler 45 mio. kr. - borgmester foreslår skattestigning på en procent

FREDERIKSHAVN:45 millioner kroner. Det er mange penge og det svarer til det beløb, Frederikshavn Kommune mangler her og nu for at få husholdningsbudgettet for 2008 til at hænge sammen. Vel at mærke hvis vi skulle køre uændret videre. I regnestykket er ikke medtaget nye ønsker fra diverse fagudvalg endsige penge til nye anlægsopgaver. Ubalancen mellem indtægter og udgifter er først og fremmest et resultat af mindre statstilskud end beregnet. - Mens nogle kommuner, primært vækstkommunerne omkring de store byer, har scoret på KL-aftalen, bliver vi som udkantskommune hårdt ramt, siger borgmester Erik Sørensen. Han lægger op til et budget med såvel besparelser som skattestigning. Kommunerne må under ét hæve skatten med 0,1 procent. For Frederikshavns vedkommende svarer det til cirka 7 millioner kroner og ifølge borgmesteren er der brug for det tidobbelte. - Mit bud er, at vi skal have en skattestigning på en procent. Det svarer til 70 millioner kroner og vil dels udligne den nuværende ubalance dels give rum til nogle af de mest presserende ønsker, eksempelvis i ældreplejen. Paradoksal situation En skattestigning på en procent er ”civil ulydighed”, og kommunen risikerer at blive ramt af finansminister Thor Pedersens hammer i form af sanktioner, men Erik Sørensen er villig til at løbe risikoen: - Regeringen og Folketinget har skabt et historisk forventningspres om bedre velfærd og højere løn og alle undersøgelser viser, at befolkningen foretrækker mere velfærd frem for skattelettelser. Jeg kan godt forstå, hvis borgerne er forvirrede og i den stemning, der er skabt, kan vi ikke holde til at sænke det kommunale serviceniveau. De enkelte fagudvalg har afleveret ønsker på i alt 106 millioner kroner til den daglige drift. Derudover er der på anlægssiden ønsker for 191 millioner kroner til udbedring af veje, renovering af institutioner, kommunale bygninger mm. Udvalgene er alle blevet bedt om at revidere ønskesedlerne og kun medtage det allermest nødvendige. Sideløbende med forhandlingerne om næste års budget kører forhandlingerne om borgmesterens udspil om at sælge kommunens el- og varmeforsyning. En plan, der - hvis den lykkes - kan give plads til andet end bare dagen og vejen. - Skal vi have dynamik og rum til frække indspark, en bedre folkeskole og plads til fortsat udvikling af kommunen, er det dét, der skal til, siger Erik Sørensen. Alle politiske partier minus SF mødes mandag aften for at drøfte Den Store Plan.