Socialforsorg

Sparekniv skærer i bistanden

Kontanthjælpsmodtagere får mindre til uforudsigelige udgifter

HJØRRING: Hjørring Kommune vil fremover, i højere grad, smække kassen i for kontanthjælpsmodtagere, der søger om hjælp til uforudsigelige udgifter, som f.eks. indskud til en lejlighed, medicin, tandbehandling, eller hvis køleskabet pludselig går i stykker. Et konsulentfirma har gennemgået kommunens praksis, og det har vist sig, at der hidtil er blevet udbetalt for mange penge til enkeltydelser i forhold til budgettet. Konsulenterne vurderer, at der kan spares en million kr. om året. - Det betyder, at vi nu som hovedregel yder hjælp efter lovgivningens minimum, siger formand for arbejdsmarkedsudvalget, Søren Chr. Jensen (S). I Aktivloven står der, at der kan ydes hjælp til rimeligt begrundede, uforudsigelige enkeltudgifter. - Afgørelsen bygger på et skøn, efter vi har modtaget en ansøgning fra borgeren. Flere ansøgninger vil blive afvist, mens vi i andre tilfælde vil yde mindre beløb end hidtil, siger kommunens arbejdsmarkedschef, Torben Birkeholm. Helt konkret er der nu formuleret et servicenivau, som sagsbehandlerne skal følge til punkt og prikke. - Tidligere var der mange penge at bruge på det her område, men det er slut nu, siger Søren Chr. Jensen. Det er dog ikke kommunens opfattelse, at den enkelte borger kommer til at mærke de store konsekvenser af besparelserne. - Hovedparten af kontanthjælpsmodtagerne ser vi kun i kortere tid, og det er slet ikke alle, der søger om enkeltydelser, siger Torben Birkeholm. Sagsbehandlerne er allerede begyndt på den nye praksis, og det er allerede lykkedes at spare 800.000 kr. i år på enkeltydelser. Ligesom komunen nu formulerer et klart serviceniveau på det her område, gør man det tilsvarende på sygedagpenge-området, og senere følger også en klarere praksis indefor revalidering og fleksjob.