Lokalpolitik

Sparekniven er i sving på rådhuset

Sygehuset: I Nordjyske Stiftstidende tirsdag den 22. oktober 2002 udtaler Skagen Kommunes kommunaldirektør Johan Hessellund, at Skagen Kommune er i gang med en fyringsrunde blandt det administrative HK-personale. Skagen kommunes kommunalpolitikere har truffet beslutning om, at det administrative område skal reduceres med noget der svarer til 6.5 mio. kr. Med fyringsrunden i 2001 hvor fire HK-stillinger blev nedlagt, og den igangværende runde hvor 6 HK-medarbejdere har fået "Sindetskrivels", forventer Skagen kommune at nå ca. halvdelen af de 6.5 mio. kr. som politikerne ønsker at reducere administrationen med. HK Kommunal Frederikshavn-Skagen-Sæby afdeling har naturligvis forståelse for, at hvis skattegrundlaget viger, kan det være nødvendigt med en reduktion i de kommunale udgifter, men vi ønsker svar fra kommunalpolitikerne i Skagen kommune på, hvorfor det så ensidigt er blandt de administrative HK-medarbejdere der skal reduceres? Skal denne beslutning ses på baggrund af, at denne personalegruppe ikke har for vane at gå på barrikaderne når de bliver udsat for personalereduktioner, som vi ser mange andre faggrupper gøre - selv om berettigelsen til det er lige så stor? Samtidig ønsker vi at få oplyst, hvilke serviceydelser kommunalpolitikerne har besluttet, ikke skal udføres fremover - og nok så vigtigt - er Skagen Kommunes borgere blevet informeret om disse serviceforringelser? Vi tager naturligvis for givet, at kommunalbestyrelsen har gjort sig klart, at så drastiske reduktioner i administrationen nødvendigvis indebærer, at der fremover vil være ydelse/opgaver der ikke bliver udført. Hvis kommunalbestyrelsen i Skagen Kommune ikke har truffet sådanne beslutninger, men derimod har forventning om, at det resterende HK-personale kan løse en uændret opgavemængde, kan det på sigt medføre øgede udgifter på det sociale område, da man kan frygte, at det resterende HK-personale bliver syge og nedslidte af arbejdspresset.