Arbejdspladser

Sparekniven er i sving på rådhuset

Seks ansatte på rådhuset og to fra beredskabsforvaltningen står til afskedigelse

SKAGEN:Seks kontoransatte på rådhuset og to ansatte fra beredskabsforvaltningen vil formodentlig i løbet af få uger modtage en fyreseddel fra Skagen Kommune. Det vil ske på baggrund af vedtagelsen af det kommunale budget for næste år, et budget, der blandt andet indeholder en uspecificeret besparelse på 700.000 kroner inden for det administrative område plus en væsentlig besparelse inden for beredskabsforvaltningen. - For at leve op til disse sparekrav, har vi indledt afskedigelsessag for seks personer på rådhuset og to fra beredskabsforvaltningen. Det er ikke særligt sjovt at skulle afskedige folk, som man har kendt som udmærket arbejdskraft i mange år, men sådan er det jo altså, når antallet af borgere og skatteborgere falder. Så er vi jo også nødt til at skære ned på det administrative område, selv om vi i virkeligheden ikke har væsentligt mindre at lave nu end tidligere, konstaterer kommunaldirektør Johan Hessellund. Tid til møder Kommunaldirektøren understreger, at det, som de otte ansatte har modtaget, ikke er fyresedler, men breve, der fortæller, at Skagen Kommune har "til sinds" at afskedige dem. Dermed også sagt, at der nu er mulighed for at komme med udtalelser og holde møder med fagforeninger og tillidsrepræsentanter. Hvis det går, som planlagt fra kommunens side, vil de så efterfølgende blive afskediget, og med de krav om opsigelsesvarsler, som de ansatte har, vil fratrædelserne ske mellem 28. februar og 31. maj næste år. Ifølge kommunaldirektøren er der dermed taget de initiativer, som den seneste budgetvedtagelse kræver med hensyn til besparelser på det administrative område. Det betyder dog ikke, at der ikke på et senere tidspunkt bliver brug for at bruge sparekniven endnu mere. 6,5 millioner kroner - Der er jo tidligere taget en beslutning om, at det administrative område skal reduceres med noget, der svarer til cirka 6,5 millioner kroner i løbet af byrådsperioden, altså over fire år, når vi medregner 2002. Når det, som vi nu og tidligere har sat i gang, får effekt, vil vi nok have fundet besparelser for cirka halvdelen af dette beløb. - Vi gennemførte jo nogle besparelser efter sidste budgetlægning, som først vil få effekt senere, og der er jo også lagt op til besparelser i forbindelse med ansættelsen af den nye erhvervschef, forklarer Johan Hessellund. Erhvervsstillingen er ikke sparet væk, men der er sparet et tilsvarende beløb på omkring en halv million kroner ved at erhvervschefen fremover skal aflønnes via investeringspuljen. Til gengæld får Erhvervshuset så fremover mulighed for at tjene penge ved at tilbyde hjælp til løsning af forskellige opgaver. Så det betyder ikke nødvendigvis, at der inden for området bliver en halv million kroner mindre at arbejde med. Det var ikke før deadline i går muligt at få en kommentar fra Ole Jensen, der er tillidsmand for de kommunalt ansatte inden for HK-området, men NORDJYSKE Stiftstidende følger op på sagen i avisen i morgen.