Sparekniven er slebet

Amtsrådet havde to timers debat om nedskæringer på sygehusområdet

Hospitaler 11. september 2002 08:00

NORDJYLLAND: Det hjalp ikke, at amtsborgmesteren sagde det både uden for Amtsgården og igen inde i salen: - I skal være søde og rare. I må ikke råbe og ikke klappe. De klappede alligevel, de tilhørere fra Skagen, Frederikshavn og Brovst, som med bannere og slagsange var i Aalborg for at tale deres sygehussag i forbindelse med amtsrådets førstebehandling af næste års budget, og som indtog ikke bare alle stole på tilhørerpladserne men også forhøjningen foran vinduerne. Det var en lodret udmelding fra Sv. E. Hald (S), Skagen, som fik naturen til at gå over optugtelsen: - Jeg vil ikke stemme for nedlæggelsen af Skagen Sygehus. Så ville mine valgløfter være utroværdige, sagde han og opfordrede sine amtsrådskolleger til at gå hjem og genopfriske partiernes valgoplæg. - Det var det, I ikke måtte, bemærkede amtsborgmester Orla Hav, da bifaldet brød løs - og siden måtte han gentage sig selv et par gange. Særlig feststemning var der ellers ikke. Det var nedskæringerne på Sundhedsområdet, der kom til at præge debatten, og af udmeldingerne fremgik det, at samtlige politikere i amtsrådet er kede af de store besparelser. - Jeg vil appellere til borgerne, at de vil forstå, at det er en svær opgave, sagde amtsborgmestere Orla Hav (S). Den kan ikke gennemføres, uden at det opdages. Forbedringer Den socialdemokratiske gruppeformand, Ulla Astmann Nielsen, erkendte, at hun for to år siden troede på, at man kunne bevare alle mursten i sygehusstrukturen. - Men nu kan vi ikke holde fast i de løfter, vi gav, sagde hun. Det er vi dybt berørte over i S-gruppen, og det er dybt beklageligt at skulle føre kniven for en borgerlig regering. Det er nedskæringer for de svageste, og der er serviceforringelser. Jørgen Østergaard (V), tog handsken op og mindede om, at det alene er en aftale med den tidligere regering om ikke at hæve skatterne, som den nye regering har fastholdt, og desuden pegede han på, at budgettet i virkeligheden ikke er en spareplan, men at der tværtimod er tale om serviceforbedringer. - Det er forbedringer på 200 mio. kr. i forhold til det nuværende budget, men vore mer-ønsker var større end dette beløb, og derfor må vi gå en dramatisk runde igennem. Det gør også ondt på os, sagde Jørgen Østergaard, og sendte den politiske stafet videre til de konservative: - I trækker jer mere og mere ud af forhandlingerne, men I bør også i arbejdstøjet, sagde han. Men det er tilsyneladende for tidligt ifølge Anders Stenild (K). - Vi er ikke overbeviste om tallene omkring Brovst og Skagen Sygehuse, og hvad med arbejdspladser og tryghed? Når det beredskab er på plads, vil vi gerne være med. Anders Stenild mente i øvrigt, at spareforslagene på sygehuysområdet mest er en straffeekspedition imod den nye regering. De konservative vil hellere spare på miljøområdet. Hylekor Thomas Krogh (SF) kan godt forstå, at nordjyderne protesterer. - Det er noget skidt, sagde han og mindede om, at han og partifællen, formanden for sundhedsudvalget, Karl H. Bornhøft, tidligere var blevet kaldt for et hylekor. - Men der er grund til at hyle, sagde han. Vi synes, det er urimelige vilkår samtidig med, at vi skal høre fra Christiansborg al den snak om skattelettelser. Thomas Krogh meldte SF-gruppen blandt de ansvarlige: - Vi vil konstruktivt gå ind i forhandlinger om at fjerne noget af det her, sagde han. Spørgsmålet om borgernes tryghed ved at have et sygehus i nærheden, blev understreget af Jens Chr. Larsen (V): - Der er to ting, der lægges vægt på, sagde han: trygheden i akutte situationer og ønsket om at blive behandlet det sted, hvor ekspertisen er størst. Det er to modstridende perspektiver. Der blev ikke talt meget om Dronninglund Sygehus i denne indledende budgetdebat. Poul Møller (V), og Poul Erik Andreasen (S), som begge kommer fra det sydøstlige Vendsyssel plæderede for en bevarelse. Udsættelse Der var også røster fremme om, at hele sygehusspørgsmålet bør udsættes. - Jeg er ikke overbevist om, at der er sparepenge i at forringe vilkårene for de tyndt beboede områder, sagde Gunhild Bach Nielsen. Det støttede Bjørn Danielsen: - Vi udskyder det her. Det kan hurtigt blive for dyrt, fordi vi har for travlt, sagde han. Den diskussion lukkede Thomas Krogh (SF): - Det her er ikke et udtryk for, at vi er utilfredse med den nuværende struktur. Det er en spareplan. Efter to timers debat blev budgetforslaget sendt til anden behandling.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...