Sparekniven kommer til at stikke dybt i Frederikshavn

En hård økonomisk hestekur. Det bliver hverdagen for borgere og ansatte i Frederikshavn Kommune, hvor store økonomiske overskridelser de seneste to år har tømt kommunekassen. 100 stillinger nedlægges.

Lokalpolitik 1. oktober 2008 15:34

Budgettet for 2009 byder på store besparelser og reduktion af medarbejderstaben. - Vi starter året med en negativ kassebeholdning på 65 mio. kr. og samtidig skal vi nu i gang med en opsparing, så vi får et økonomisk råderum, siger borgmester Erik Sørensen. Ifølge budgetforliget, som alle partier minus SF står bag, skal der næste år reduceres med 50 medarbejdere og yderligere 50 kommunalt ansatte i 2010. Samlet bliver der altså sparet 100 stillinger væk. Samtidig skal der iværksættes et arbejde for at forbedre arbejdsmiljøet og nedbringe sygefraværet blandt kommunens ansatte. - De ansatte skal ikke løbe hurtigere. Vi er nødt til at sige, at nu er der arbejdsopgaver, som vi må skære væk og borgerne vil opleve et lavere serviceniveau, siger borgmester Erik Sørensen. Det helt store spørgsmålstegn i forbindelse med kommunens udvikling er, om det lykkes at privatisere den kommunale el- og varmeforsyning. Provenuet herfra skal investeres i en ny midtbyskole, et stort indholdsmæssigt løft i folkeskolen med mere, men om det bliver til noget, er uvist. Derfor opererer byrådet med to budgetter, et med og et uden salg af Forsyningen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...