Lokalpolitik

Sparekniven rammer børn og unge i Aalborg

Stram økonomi rammer blandt andre børn i DUS og udsatte børn i Aalborg Kommune. Vuggestuepladser skal stige med 720 kr. om måneden.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Borgmester Henning G. Jensen (S) præsenterede fredag eftermiddag budgetforslaget, der indeholder store besparelser. Foto: Grete Dahl

Det økonomiske tilbageslag får nu konsekvenser for blandt andre ældre, børn i DUS-ordninger, skoleelever, udsatte børn og biblioteksbrugere i Aalborg Kommune. Ifølge det budgetforslag Aalborgs magistrat i eftermiddag lagde frem, skal kommunens driftsudgifter næste år barberes med 0,7 procent sammenlignet med i år. 1000 kr. per barn Som følge deraf skal der eksempelvis på DUS-området spares 1000 kroner per barn eller godt seks millioner kroner. For de ældre skal der spares 200 kroner per person og et tilsvarende beløb per skoleelev. For børn i vuggestuepladser lægges der op til øget forældrebetaling på 720 kr. om måneden. Samlet lægges der op til en besparelse på 51 million kroner i familie- og beskæftigelsesforvaltningen. Her er det især udgifter til forebyggelse og anbringelse af børn og unge, der må holde for med en besparelse på 20 millioner kroner som følge af et tilsvarende mindre bidrag fra staten. Med forslagets egne ord vil det betyde en betydelig reduktion i serviceniveauet. - Ansvarlige besparelser Borgmester Henning G. Jensen (S) betegner dog besparelserne som ansvarlige, idet han henviser til, at Aalborg Kommune på de pågældende områder har et højere serviceniveau end landets kommuner som helhed. Borgmesteren pålægger samtidig staten ansvaret for en del af besparelsen, fordi kommunen langt fra får fuld kompensation for udgifter, den er pålagt at afholde. Eksempelvis indebærer kommunens overtagelse af arbejdsformidlingen en manko på seks millioner kroner. Kommunens samlede budget for driften i 2010 lyder på godt 10,1 milliarder kroner. For det samlede budget, det vil sige inklusiv anlæg, afdrag på gæld m.v. budgetterer forslaget med et underskud på cirka 20 millioner kroner næste år.