Børnepasning

Sparekniven rammer pasning

Et frygteligt budget, siger rådmanden om bl.a. dårligere normering, længere til dagplejen og øget forældrebetaling på 720 kr. pr. vuggestuebarn om måneden.

Et frygteligt budget, mener familie- og beskæftigelsesrådmand Mai-Britt Iversen (S), hvis forvaltningsområde bliver hårdt ramt af besparelser. Foto: Grete Dahl

Et frygteligt budget, mener familie- og beskæftigelsesrådmand Mai-Britt Iversen (S), hvis forvaltningsområde bliver hårdt ramt af besparelser. Foto: Grete Dahl

Familie- og beskæftigelsesforvaltningen må i den grad holde for med besparelser i budgetoplægget. I alt skal forvaltningen spare 51 mio. kr. næste år, og det kommer bl.a. til at gå ud over pasningen. Eksempelvis bliver der skåret i normeringerne, der blive længere til dagplejeren, ligesom forældrene til børn i vuggestuer skal beta-le 720 kr. ekstra om måneden. - Det er frygteligt med de driftsbesparelser, som vi skal lave. Når jeg sidder med et område med svage borgere, så gør det ondt hos sådan en gammel socialdemokrat som mig. Jeg synes, at det er en meget hård øvelse, som vi er i gang med, sagde familie- og beskæftigelsesrådmand Mai-Britt Iversen (S). Rådmanden erkender, at det kommer til at gøre ondt. Reduktion på normeringerne - Der kommer en reduktion på normeringerne, på de institutioner med mange deltidsbørn, der får de kun den normering, der hører til børnene. I dagplejen må forældrene køre længere hver dag men også til gæstedagplejen. Det er fordi, at vi så får færre tomme pladser især i vores yderområder. Det er klart, at det er en serviceforringelse. Rådmanden kan endnu ikke sige, hvor mange stillinger, der skal nedlægges på forvaltningsområdet. - Men der er stillinger, der ryger på mit område, det er der ikke tvivl om. Forældrene i vuggestuerne skal hoste op med flere penge hver måned. - Det er slet og ret for at ikke at skære så meget ned i personalet. På spørgsmålet om, hvordan Mai-Britt Iversen kan se forældre, dagplejere og pædagoger i øjnene med de store besparelser, der er lagt op til, siger hun. - Jeg har det frygteligt, jeg synes, at det er et frygteligt budget, men nu starter vi den politiske proces. Mai-Britt Iversen satser på, at nogle af forslagene bliver pillet af. - Det ville ligne min gruppe og socialdemokraterne meget dårligt, hvis vi ikke kommer med ændringsforslag, siger rådmanden, der personligt gerne vil have fjernet besparelserne på daginstitutionerne. I Aalborg Kommune er man på området hårdt ramt af, at staten nedsætter refusionen til forebyggelse og anbringelse af børn og unge med 20 mio. kr. i 2010, og i området skal der findes besparelser for 50 mio. kr. På området vil man bl.a. spare penge ved, at kom-munen selv laver institutioner. - Vi gør det, at i stedet for at putte så mange i private opholdssteder, så prøver vi at få flere plejefamilier. Vi vil gerne have, at de unge er i Aalborg, for deres netværk betyder meget. Rådmanden mener, at den siddende regering har ansvaret. - Jeg synes, at det er frustrerende, at folk ikke snart kan forstå, at de skattelettelser, som de rige får, så de kan drikke bedre rødvin, de går ud over de svageste i det her land. Nye daginstitutioner På anlægssiden sker der til gengæld noget positivt. Vuggestuerne i Skelagergårdene og på Hvorup Kirkevej bliver færdige, ligesom børnehaverne i Storvorde og Svenstrup samt et fritidstilbud til handicappede. I 2011 er der afsat penge til to nye børnehaver i Vestbjerg og Klarup.