Lokalpolitik

Sparekniven slibes i byrådet

Ekstraordinært møde om budgetoplægget for 2006

FARSØ:Besparelser. Det forventer borgmester H.O.A. Kjeldsen bliver udgangen på det ekstraordinære byrådsmøde, der i eftermiddag holdes på Farsø Rådhus. Her kan der nemlig meget vel blive tale om, at sparekniven "slibes" for at være skarp, når det efter al sandsynlighed efter ferien bliver nødvendigt at svinge den over en række kommunale budgetter. Der er kun et enkelt punkt på dagsordenen for eftermiddagens møde: "Budgetoplæg 2006". - Som udgangspunkt er der tale om, at byrådet får en orientering om, hvor vi rent budgetmæssigt står i dag. Jeg forventer ikke, at der træffes konkrete budget-beslutninger, men at mødet munder ud i bred enighed om, at de forskellige forvaltninger/udvalg bliver bedt om at finde yderligere besparelser, siger borgmesteren forud for byrådsmødet. - Vi har fra forvaltningen fået lave forskellige analyser som peger i retning af, at der skal laves justeringer, altså findes besparelser. Og det er det, der vil blive orienteret om, tilføjer H.O. A. Kjeldsen. Han peger samtidig på, at budgetlægningen besværliggøres af, at der endnu ikke er sat endelige beløb på tilskuddene fra staten. - Men et ligger fast. Skatteprocenten bliver der ikke ændret. Den må kommunerne jo ikke forhøje, siger borgmesteren. Selv om der er tale om et et ekstraordinært møde midt i en ferietid, forventer han deltagelse af langt de fleste af de 15 byrådsmedlemmer.