Sparekniven snitter på alle områder

Ældreforhold 28. september 2002 08:00

BRØNDERSLEV: Det sparekatalog, der udgør budgettet for 2003, er sammensat af reduktioner på vidt forskellige områder, men umiddelbart ser det ikke ud til, at det kommer til at vække ramaskrig blandt borgerne. Alle fagudvalgene kommer til at holde godt fast i deres pengesække, men forligsparterne har gjort et stort stykke arbejde for at fordele besparelserne så blidt som muligt. Detaljerne i budgettet er mange, men nogle af beparelserne er mere håndgribelige end andre. På social- og sundhedsområdet er der aftalt besparelser for 4,5 mio., hvoraf overførselsområdet skal give de tre mio. kr. En hurtig aktivering af kontanthjælpsmodtagere og andre nye tiltag på arbejdsmarkedsområdet skal sikre over to af millionerne, mens effekten af at beholde den ekstra jobkonsulent, der i øjeblikket besætter en forsøgsstilling, skal sikre en halv million kroner i besparelser. På ældreområdet bliver det apoteket, der i fremtiden skal løse opgaven med at dosere medicinen til borgere i hjemmehælpsområdet og på plejehjem - og derved forestiller man sig, at der kan spares 600.000 kr. i forhold til, hvis det var de kommunale sygeplejersker, der skulle gøre arbejdet. Lukningen af Thise Plejehjem ventes at betyde en besparelse på to mio. kr. I alt er der aftalt besparelser for 5,7 mio. kr. inden for social- og sundhedsområdet. Børne- og kulturområdet skal holde for med 2,8 mio. kr. Heraf skal de 330.000 kr. findes ved at ændre kriterierne for, hvem der kan få friplads i SFO, skolefritidsordningen. Der findes økonomiske fripladser og pædagogiske fripladser. I dag er det sådan, at beregningen af, hvorvidt man er berettiget til en økonomisk friplads foretages ud fra familiens nettoindkomst. For fremtiden bliver det sådan, at beregningsgrundlaget er bruttoindkomsten. Det vil forhindre, at borgere med rimeligt stor indtægt og store fradrag ikke længere vil kunne opnå friplads. På grund af det faldende antal nytilflyttede flygtninge, vil man nedlægge en af de kommunale modtageklasser, hvilket giver 700.000 kr i besparelse. Teknik- og miljøområdet skal spare knap 600.000 kr, og økonomiudvalgets aktiviteter beskæres med 620.000 kr.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...