Sparekrav på kant med loven

Besparelser fjerner vigtige statistikker, og Danmarks Statistik får problemer med EU-lovgivning, hvis kniven fortsat svinges

EMNER 14. september 2002 08:00

KØBENHAVN: Danmarks Statistik (DS) er så hårdt ramt af regeringens sparekniv, at væsentlige statistikker nu bliver skåret bort, og fortsatte besparelser vil bringe DS på kant med loven. I 2003 skal DS spare 38 årsværk, og det har vist sig at være noget sværere end først antaget. - Vi ville egentlig have lavet en bruttoliste over besparelser, som vores styrelse kunne vælge i mellem, men listen blev ikke så meget længere, end den minimum skulle være for at leve op til kravene, og hvis den eksisterende lovgivning skulle overholdes og de basale statstikker opretholdes, siger afdelingschef Bent Thage. Det er planlagt, at Danmarks Statistik skal spare i alt 100 årsværk frem til 2006. Men fortsætter besparelserne kommer DS på kollisionskurs med EU-lovgivningen, forudser Bent Thage. I øjeblikket er godt 20 EU-lovforslag, der vil øge antallet af lovpligtige statistikker, på vej. - Vi kan simpelthen ikke se, hvordan det vil være praktisk muligt at skære mere, hvis vi skal leve op til de krav, der stilles til statistik i et udviklet land, siger han. Danmarks Statistik har blandt andet skåret på Børnedatabasen, der ikke længere vil blive opdateret, statistikken over danskernes alkoholforbrug, og den månedlige og kvartalsvise opgørelse over færdselsuheld. Derudover rammes diverse miljøstatstikker over blandt andet luftkvaliteten i byerne, ozonlagets tilstand samt nitrat og pesticider i drikkevandet. Kritiske røster I Sundhedsstyrelsen beklager alkoholspecialkonsulent Kit Broholm, at alkoholstatistikken nedlægges. - Det er overordentligt sørgeligt. I en situation som nu, hvor alkohol udgør et omfattende problem, bliver det meget svært at undvære det stykke værktøj, når man skal sætte ind overfor problemet, siger Kit Broholm Sundhedsstyrelsen kan nemlig ikke bare selv spørge danskerne. - Det er statistikkerne, der giver klart det mest bedste billede af forbruget. Danskerne er tilbøjelige til at underrapportere deres forbrug, når de selv skal vurdere det. Så det er et reelt problem for os, siger Kit Broholm. Også direktør i Rådet for Større Færdselssikkerhed, René la Cour Sell, er kritiske overfor, at færdselsuheldsstatistikken stoppes. - Vi håber ikke, at det får nogen betydning, for Vejdirektoratet har meldt ud, at de vil overtage arbejdet. Jeg vil ikke kritisere Vejdirektoratet, men vi er lidt bekymrede, for Danmarks Statistiks arbejde har været kompetent og uangribeligt. Og det er fuldkommen afgørende, at vi løbende kan følge med i udviklingen på færdselsområdet, så vi ved, hvor der skal sættes ind, siger direktøren.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...