Sparekrav tilbage til S-lejren

Udvalg kan kun finde 645.000 kr. - og så må S selv lukke hullet op til millionen

Ældreforhold 26. september 2002 08:00

HALS: Socialdemokraternes krav om, at der i forbindelse med den kommunale budgetlægning for 2003 skal findes besparelser for en mio. kr. i socialudvalget, er røget tilbage til behandling i den socialdemokratiske lejr. Det står klart efter denne uges møde i socialudvalget, hvor det for udvalget kun lykkedes at finde besparelser for ialt 645.000 kr. Skal S-lejren derfor have opfyldt kravet om at finde en rund million i besparelser, så må Socialdemokraterne selv pege på områder, hvor de resterende 355.000 kr. kan findes i næste års budget. - Socialudvalgets besparelser er at betragte som et ændringsforslag til Socialdemokraternes budgetforslag, og de giver ikke en million, så nu går sagen videre til økonomiudvalget og byrådet, og så må de selv sætte navn på resten af besparelserne, hvis det er dét, de vil, siger formanden for socialudvalget, Ane-Marie Viegh Jørgensen (V) med direkte henvisning til den kendsgerning, at det i år er S-lejrens budgetforslag, der tjener som grundlag for de folkevalgtes budgetforhandlinger - selv om Venstre og Det konservative Folkeparti sidenhen også har præsenteret deres alternative budgetforslag. Mens Ane-Marie Viegh Jørgensen derfor med den ovenfor beskrevne bemærkning har spillet sparerunde-bolden tilbage i S-lejren, så er det også med interesse, at hun ser frem til, hvordan S-lejren vælger at modtage denne bold - og eventuelt skyde den tilbage. - Det er Socialdemokraterne, der skal have deres budgetforslag til at hænge sammen, for det er dem, der sidder med flertallet på ni i byrådet, så jeg er spændt på at se, hvad de finder ud af, siger hun. Enighed Mens Ane-Marie Viegh Jørgensen imidlertid venter i spænding på en tilbagemelding fra S, så kan det om de fundne besparelser i socialudvalget bemærkes, at der var bred enighed om disse - og at to af de tre spareforslag allerede optræder på VK-lejrens alternative budgetforslag for 2003. Et af disse drejer sig om en nedsættelse af de beskæftigelsesfremmende aktiviteter for kontanthjælps- og sygedagpengemodtagere. Det betyder ikke, at disse to grupper bliver ladt i stikken, men fra politisk side har man ganske enkelt en forhåbning om at kunne spare 500.000 kr. ved at fokusere mere på disse områder - et arbejde, der i øvrigt allerede er igangsat i indeværende år med positive resultater til følge. Mens dén forventede besparelse dermed udgør størstedelen af spareforslaget fra socialudvalgets side, så vil udvalget også - som V og K i det alternative budgetforslag - spare 20.000 kr. på den kommunale støtte til individuel befordring. - Det er en nem besparelse, for det er en konto, vi aldrig har brugt, fortæller Ane-Marie Viegh Jørgensen, der samtidig understreger, at denne besparelse ikke betyder, at al støtte til befordring bortfalder. Ja til forebygning Det sidste af de tre spareforslag fra socialudvalget er helt nyt i forbindelse med budgetarbejdet, og her er der som med kontanthjælps- og sygedagpengeområderne tale om et tiltag med forebyggende karakter. Her vil socialudvalget nemlig konvertere en eller to hjemmehjælpsstillinger til ergoterapeutstillinger, så der på den måde iværksættes en endnu mere målrettet indsats, når det gælder genoptræningen af ældre medborgeres daglige færdigheder allerede i forbindelse med vurderingen af disse borgeres behov for hjemmehjælp. - Ved at gå tidligere ind kan vi give borgeren en større livskvalitet, for det primære mål er at sikre, at de ældre borgere kan klare sig selv - og kan de det, så kan det også være, at de slet ikke har behov for hjælp, så det her en besparelse, vi er meget glade for, siger Ane-Marie Viegh Jørgensen. Med konverteringen af de nævnte stillinger i ældreplejen vil kommunen i 2003 - fra 1. juli - opnå en besparelse på 125.000 kr. (svarende til en halv stilling), mens besparelsen i 2004 bliver på det dobbelte.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...