Nordjylland

Sparekravet

Den øgede tilgang af elever til gymnasierne giver Nordjyllands amt en ekstraudgift. Indenrigsministeriet har forlangt, at en tillægsbevilling til gymnasierne modsvares af besparelser på lidt over seks millioner kroner.